Home / Lokalna samouprava / NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE SPROVODI AKTIVNE MERE

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE SPROVODI AKTIVNE MERE

Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja za 2018. godinu predviđeno je sufinansiranje određenih programa i mera aktivne politike zapošljavanja koje su predviđene lokalnim akcionim planovima zapošljavanmja. Da bi se uopšte došlo do sufinansiranja potrebno je da se ispune nekoliko uslova, najpre da se formira Lokalni Savet zapošljavanja, da se usvoji Lokalni Akcioni plan zapošljavanja, zatim da se lokalni Akcioni plan uskladi sa nacionalnim Akcionim planom i da lokalna samouprava izdvoji više od 50 odsto sredstava.

Trenutno je aktuelno nekoliko konkursa, s tim što je za program javnih radova konkurs zatvoren 30. juna. U toku je bodovanje podnosioca svih tih zahteva. Propisano je da u roku od 30 dana mora da se donese odluka. Za javne radove je interesantno da se tu angažuju lica iz svih kategorija teže zapošljivih. Te kategorije su definisane Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja, mladi do 30 godina, dugoročno nezaposlena lica, misli se na ona koja su na evidenciji duže od 12 meseci a pogotovo ona koja su na evidenciji duže od 18 meseci. Tu spadaju i nekvalifikovana lica, zatim tehnološki viškovi, korisnici novčane socijalne pomoći, mladi do 30 godina bez roditeljskog staranja, kao i žrtve trgovine ljudima. Osim ovih kategorija u teže kategorije zapošljivih spadaju i samohrani roditelji, porodice gde oba supružnika ne rade, bivši izvršioci krivičnih dela, roditelji i deca sa smetnjama u razvoju, kaže Svetlana Mihajlović iz Nacionalne službe zazapošljavanje, načelnik Odeljenja za posredovanje u zapošljavanju Filijale Zaječar.
Po programu javnih radova lice može da bude angažovano na privremeno povremenim poslovima do četiri meseca, da prima maksimalno 18.000 dinara bez obzira na stepen stručne spreme i do 2.000 dinara nadoknađuju se troškovi prevoza. Nakon donošenja odluke radi se predselekcija kandidata i kreće se sa izvođenjem javnih radova.

Sledeća subvencija je subvencija za nezaposlena lica, odnosno subvencija za samozapošljavanje nezapošljenih. Nezaposlena lica koja su na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje Grada Zaječara i prošla su obuku iz preduzetništva mogu da konkurišu za ova bespovratna sredstva.

-Subvencije za samozapošljavanje dodeljuuju se u jednokratnom iznosu od 180.000, 200.000 i 220.000 dinara. Najmanja suma je za sva lica, 200.000 za tehnološke viškove i 220.000 je za nezaposlene osobe sa invaliditetom. Konkurs je otvoren do 31. Jula. Sva dokumentacija i svi zahtevi mogu da se skinu sa našeg sajta wwwnsz.com.rs.

Još jedan od programa koji se pruža je javni poziv poslodavcima za dpdelu subvencija za nezaposlena lica iz svih kategorija teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima. U tom slučaju poslodavac koji konkuriše može da dobije 150.000 dinara, odnosno 180.000 kada su u pitanju korisnici novčane socijalne pomoći, ukoliko su osobe sa invaliditetom, mladi do 30 godina bez roditeljskog staranja i žrtve porodičnog nasilja. I ovaj konkurs je otvoren do 31. Jula.

-Bitno je da poslodavac bude iz privatnog sektora. Postoje i ovde delatnosti koje ne sufinansiramo, trgovinu, poljoprivredu…Konkurs je otvoren i sva prateća dokumentacija može da se skine sa sajta NSZ.

Nacionalna služba za zapošljavanje organizuje i IT obuku, specijalističko informatičku obuku. Ona je uvedena jer je država prepoznala da nedostaje kadar u IT sektoru. Ove obuke biće sprovedene u dese gradova za 775 lica. Prijave će biti otvorene od 9. Jula do 22. Jula. Uslovi koje lice mora da ispunjava da bi konkurisalo za obuke je da je na evidenciji NSZ, da ima najmanje četvorogodišnju školu, da odlično poznaje rad na računaru i poznavanje engleskog jezika na najmanje A2 nivou. Biće organizovana testiranja i one će biti organizovane septembra meseca. Ovaj konkurs nije raspisan za Zaječar ali svi koji žele da konkurišu mogu, s tim što će obuku obavljati u drugom gradu.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Besplatna onlajn obuka za nastavnike Građanskog vaspitanja

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, uz podršku Organizacije za evropsku bezbednost ...