Home / 2023 / Knjaževac : Objavljeni rezultati konkursa Udruženja građana za 2023 godinu

Knjaževac : Objavljeni rezultati konkursa Udruženja građana za 2023 godinu

Konačno su poznati rezultati Javnog konkursa za dodelu sredstava za finansiranje odnosno sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja iz budžeta opštine Knjaževac.

Lokalna samouprava raspodeliće 15 miliona dinara prema rang listi komisije koja je donela odluku da samo dva Udruženja od 34 prijavljenih ne ispunjavaju dovoljno bodova za sufinansiranje.

Ovo je ujedno i rekord u broju novoformiranih i starih  ,,Udruženja” koja su dobila sredstva iz budžeta opštine Knjaževac.Stiče se utisak da je komisija donela odluku da se ide više na kvantitet nego na kvalitet projekata, jer svakako se sa cifrom od 50 000 dinara ne može realizovati ni jedan ozbiljan projekat tokom godine.

Ove godine opština Knjaževac finansiraće neke od zanimljivih aktivnosti kao što su : vojno stručna obuka građana i omladine, očuvanje autohtone vrste golubova srpskih visokoletača, negovanje slobodarskih tradicija oslobodilačkih ratova Srbije …
Na žalost na Aktuelene teme koje su kulminirale poslednjih meseci, a tiču se Ekologije  (zagađenje vazduha, divlje deponije …) te razvoju sela i povratku mladih  ,  kao i rešavanja problema pasa lutalica, ljudskim pravima  i sličnih tema ni jedno Udruženje nije podnelo konkretne projekte niti su za slične izdvojena dovoljna sredstva za ozbiljnu realizaciju istih.

Učesnici konkursa imaju rok od 8 dana za prigovor , a nakon toga doneće se konačna lista rangiranih projekata.

Ono što bi se ove godine trebalo očekivati u realizaciji je veća transparentnost  ovako velike Projektne  oblasti ,  koja obuhvataju ovoliki broj Udruženja u ovako maloj opštini kao što je Knjaževac.Pri tome bi se trebala voditi strožija kontrola kako finansijska tako i Projektna pri realizaciji,   jer se već godinama unazad ista očigledno ne sprovodi kvalitetno, jer građani za realizaciju većine Projekata koji se finansiraju direktno iz budžeta opštine Knjaževac nikada nisu ni čuli , a kamoli videli ili bili uključeni u realizaciju istih.Uvidom u Statute i strukturu dotičnih Udruženja zapaža se da pojedina Udruženja u svojim ciljevima i misijama obuhvataju svega 0.05 % do 0,1%  tako da niti imaju kapacitete za realizaciju Projekata niti ,,realizovanim” Projektima obuhvataju širi ili uži javni interes prema onim ciljnim grupama koje bi trebale biti proporcijalno obuhvaćene svedstvima koja su opredeljena i uložena u realizaciju Projekata.Dolazi se do situacije da građani opravdano nisu zadovoljni raspodelom i trošenjem ,,njihovog” novca u realizaciju pojedinih Aktivnosti koje obuhvataju veoma usku , skoro zanemarljivu i veoma specifičnu ciljnu grupu pojedinaca.Takođe javnost je uskraćena za transparentnost pri realizaciji kao i najavama realizacije većine Projekata manjih Udruženja, a primetna je monotonost u većini Projekata koji se svode na prepisivanje projekata iz prethodnih godina.Ovo bi upravo moglo da se izbegne  oštrijomi obaveznom kontrolom nakon realizacije i podnošenja izveštaja Udruženja, kao i pažljivijim i planskim tekstovima samih Konkursa gde bi se trebale u startu sprečiti ove pojave jednostavnim pažljivijim ocenjivanjima kvaliteta realizacije Prethodnih projakata.Svakako bi se trebale sprečiti i pojave kao što su ,,opravdani” troškovi prezentacija po Ugostiteljkim objektima i sl. skriveni troškovi pojedinih Udruženja koja se time čak i diče i javno hvale godinama unazad.Pojedina Udruženja i njihovi Projekti više spadaju u sportska nego izvorna Udruženja građana te bi i tu trebalo voditi više računa pri klasifikaciji istih.

Ostaje nam da sačekamo konačnu listu ovako raznovrsnih Projekata, raznih tipova Udruženja , kao i početak realizacije istih.

Postaraćemo se da pažljivije pratimo kvalitet i realizaciju Projekata kao i transparentniji uvid građanima u iste.

Nakon ovoga ostaje da se objave i rezultati Medijskog konkursa koji će se sprovoditi na teritoriji opštine Knjaževac u 2023 godini.

Na osnovu člana 17. Odluke o postupku dodele i kontrole korišćenja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za realizaciju programa od javnog interesa za opštinu Knjaževac („Sl. list opštine Knjaževac“ broj 6/2021) i Rešenja o obrazovanju Komisije broj 024-3/2023-02 od 26.01.2023. godine, Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za dodelu sredstava za finansiranje odnosno sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja iz budžeta opštine Knjaževac

 

(u daljem tekstu: Komisija), po sprovođenju Javnog konkursa broj 024-3/2023-02 od 26.01.2023. godine utvrđuje konačnu rang listu koju možete preuzeti ovde
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Više od 17.000 prijava mladih za program Moja prva plata

U trećem ciklusu programa „Moja prva plata“ konkurisalo je više od 17.000 ...