TIMO?KI UGOSTITELJI U PANICI TRA�E POMO? USTAVNOG SUDA

BOR – Petnaestorica zakupaca hotela zatvori?e svoje objekte u vi�e gradova jugoisto?ne Srbije i na ulici ostaviti 400 radnika ukoliko Ustavni sud ne poni�ti re�enje Poreske uprave Ni� o milionskom retroaktivnom pla?anju PDV! Naime, hotelijeri tvrde da zbog propusta i nedore?enosti dva zakonska propisa oni moraju da za tri godine doplate po 600.000 do 11 miliona dinara za uve?ani PDV.


Posto nemaju novca da plate taj dug, plene im imovinu iako su se oni u me?uvremenu �alili Ustavnom sudu Srbije. Miodrag ?iri?, zakupac �Doma odmora� u Brestova?koj banji, mora da plati za porez jo� tri miliona dinara. On ka�e da je to �ohrabruju?e� u pore?enju sa dugom hotela �Kastrum� iz Gamzigradske banje od 11 miliona dinara. – Od pre tri godine, kada je donesen Zakona o turizmu, svi objekti morali su da budu kategorisani. �Dom odmora� u Brestova?koj banji bio je u nadle�nosti Agencije za privatizaciju. Me?utim, u nekim hotelima bile su sme�tene izbeglice i prognani sa Kosova i Metohije pa kako onda da pla?amo porez od 18 odsto. Prema Zakonu o PDV, promet usluga u turizmu oporezuje se osam odsto – isti?e ?iri?. Milovan ?uri? iz knja�eva?ke �Demetre� tvrdi da je sve obaveze pla?ao na vreme i u dinar, a finansijska inspekcija nikada nije imala nijednu zamerku. – I ako je od dr�ave, nepo�teno je i ne?asno. Za�to da budemo �rtve nedore?enih zakona. Niko od nas nije i ne?e o�tetiti dr�avu. Izgleda da ?emo morati da zatvaramo firme. Radim 18, kolega ?iri? 27 godina i nikada nismo imali problema sa poreznicima. Sad nam podnose prekr�aje i krivi?ne prijave za utaju poreza. Preko no?i postadosmo kriminalci i, kako je po?elo, osta?emo goli i bosi. Uzdamo se u Ustavni sud. Jer, u drugim delovima Srbije, recimo u Vojvodini, koliko znamo, takve hajke, bar zasada, nema – isti?e ?uri?. Miodrag ?iri? ka�e da ga poreznici nikada nisu upozorili da treba da uzima PDV od 18 odsto. – Mesec dana gostio sam ekipu �Baznog elementa�, milijardera Olega Deripaske. Nisu �alili novac. Do�li su da urade posao, ali i da se malo opuste. Ne krijem da sam profitirao bolje nego ikada. Bar njima sam mogao da naplatim PDV 18, a ne osam odsto. Niko iz finansijske policije koja je stalno pregledala moje �knjige� nije rekao da uve?am PDV. Otkako sam pre nekoliko godina preuzeo �Dom odmora� nisam imao konkurenciju. Ni�ta ne bi izgubio da sam napla?ivao ve?i PDV. Pa, to je svakome toliko jasno – ka�e Miodrag ?iri?.

Izvor �Glas Javnosti�

—————————————————————————————————————————–

Katanac na hotele

Timo?ki zakupci zapretili da ?e zatvoriti svoje objekte i otpustiti 400 radnika zbog doplate od 600.000 do 11 miliona dinara za uve?ani PDV

Cetvorosed pokvaren (ne radi vec par dana).


BOR – Petnaestorica zakupaca tvrdi da ?e zatvoriti svoje hotele u Boru, Zaje?aru i Knja�evcu i na ulici ostaviti 400 radnika ukoliko Ustavni sud ne poni�ti re�enje Poreske uprave Ni� o milionskom retroaktivnom pla?anju PDV! Na spisku za katanac su �Dom odmora�, Brestova?ka banja, hotel �Evropa� u Boru, �Srpska kruna� u Brestova?koj banji, Sama?ki hotel u Boru, �Kastrum�, �Mali predah�, �Demetra�� Naime, hotelijeri tvrde da zbog propusta i nedore?enosti dva zakonska propisa oni moraju da doplate po 600.000 do 11 miliona dinara za uve?ani PDV u poslednje tri godine. Po�to nemaju novca da plate taj dug, plene im imovinu iako su se oni u me?uvremenu �alili Ustavnom sudu Srbije. Miodrag ?iri?, zakupac �Doma odmora� u Brestova?koj banji, mora da plati za porez jo� tri miliona dinara. On ka�e da je to �ohrabruju?e� u pore?enju sa dugom hotela �Kastrum�u Gamzigradskoj banji od 11 miliona dinara. – Od pre tri godine, kada je donesen Zakon o turizmu, svi objekti morali su da budu kategorisani. �Dom odmora� u Brestova?koj banji bio je u nadle�nosti Agencije za privatizaciju. Me?utim, u nekim hotelima bile su sme�tene izbeglice i prognani sa Kosova i Metohije, pa kako onda da pla?amo porez od 18 odsto. Prema Zakonu o PDV, promet usluga u turizmu oporezuje se osam odsto – isti?e ?iri?. Milovan ?uri? iz knja�eva?ke �Demetre� tvrdi da je sve obaveze pla?ao na vreme i u dinar, a finansijska inspekcija nikada nije imala nijednu zamerku. – I ako je od dr�ave, nepo�teno je i ne?asno. Za�to da budemo �rtve nedore?enih zakona. Izgleda da ?emo morati da zatvaramo firme. Radim 18, a ?iri? 27 godina, i nikada nismo imali problema sa poreznicima. Sad nam podnose prekr�aje i krivi?ne prijave za utaju poreza. Preko no?i postadosmo kriminalci i, kako je po?elo, osta?emo goli i bosi. Uzdamo se u Ustavni sud jer u Vojvodini, koliko znamo, takve hajke, bar zasad, nema – isti?e ?uri?.

DERIPASKA RASIPAO NOVAC

Miodrag ?iri? ka�e da ga poreznici nikada nisu upozorili da treba da uzima PDV od 18 odsto. – Mesec dana gostio sam ekipu �Baznog elementa� milijardera Olega Deripaske. Nisu �alili novac. Do�li su da urade posao, ali i da se malo opuste. Ne krijem da sam profitirao bolje nego ikad. Bar njima sam mogao da naplatim PDV 18, a ne osam odsto. Niko od finansijske policije koja je stalno pregledala moje �knjige� nije rekao da uve?am PDV. Otkako sam pre nekoliko godina preuzeo �Dom odmora�, nisam imao konkurenciju i ni�ta ne bih izgubio da sam napla?ivao ve?i PDV – ka�e Miodrag ?iri?.

Izvor �Kurir�

Cetvorosed pokvaren (ne radi vec par dana).