Home / 2021 / Preliminarne rang liste za učeničke i studentske stipendije u Knjaževcu

Preliminarne rang liste za učeničke i studentske stipendije u Knjaževcu

Opština Knjaževac izbacila je preliminarne rang liste za učeničke i studentske stipendije.

U skladu sa odredbama člana 31. i 48. Odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom (“Sl. list opštine Knjaževac” broj 17/2019, 26/2020, 29/2020-ispr. i 32/2021) Komisija za sprovođenje konkursa objavljuje rang liste koje se odnose na:

1. Konkurs za dodelu stipendije izuzetno nadarenim studentima u školskoj 2021/2022. godini  – preuzmi
2. Konkurs za dodelu stipendije izuzetno nadarenim učenicima u školskoj 2021/2022. godini – preuzmi
3. Konkurs za dodelu stipendije studentima iz materijalno ugroženih porodica u školskoj 2021/2022. godini – preuzmi
4. Konkurs za dodelu stipendije učenicima i studentima u porodici sa troje, četvoro ili petoro dece u školskoj 2021/2022. godini – preuzmi
5. Javni poziv učenicima i studentima iz jednoroditeljskih porodica preuzmi, učenicima bez roditeljskog staranja, studentima bez roditelja preuzmi i učenicima i studentima sa invaliditetom ili hroničnim bolestima za ostvarivanje prava na stipendiju u školskoj 2021/2022. godini preuzmi
6. Javni poziv studentima koji prvi put upisuju prvu godinu studija u školskoj 2021/2022. godini, za ostvarivanje prava na stipendiju u školskoj 2021/2022. godini preuzmi

Pored rang lista učenika i studenata koji su ispunili uslove za ostvarivanje prava na stipendiju, Komisija objavljuje i liste učenika i studenata koji nisu ostvarili ova prava.

U skladu sa odredbama člana 31. i 48. Odluke, svaki učenik/student ima pravo prigovora na predlog rang liste u roku od 3 dana od dana objavljivanja rang liste na zvaničnoj internet stranici opštine Knjaževac.
Prigovor se podnosi Opštinskom veću. Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija.
Opštinsko veće razmatra prigovore, rešenjem odlučuje po istima i utvrđuje konačnu rang listu u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, a ako nema prigovora, u roku od 15 dana od dana objavljivanja predloga rang liste.

Po ostalim konkursima/javnim pozivima ne objavljuju se preliminarne rang liste već rang lista nakon usvajanja od strane Opštinskog veća opštine Knjaževac.

Izvor

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

SUTRA SU MITROVSKE ZADUŠNICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici će sutra, 5. novembra obeležiti jedan od ...