Home / Knjaževac / Knjaževac : Uvid u Jedinstveni birački spisak

Knjaževac : Uvid u Jedinstveni birački spisak

На основу  члана 14. Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011) тачке ИВ Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 15/2015), Општинска управа Књажевац, издаје

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ грађани општине Књажевац и интерно расељена лица  са местом боравишта на  територији општине Књажевац, да могу извршити  увид у Јединствени бирачки списак  – део за територију општине Књажевац и тражити упис, брисање, измену, допуну или исправку података, на начин и по поступку утврђеном законом, а у вези предстојећих избора  за председника Републике Србије, расписаних за 02. април 2017. године.

Захтев за промену  у Јединственом бирачком списку може поднети сваки грађанин ако он или други грађанин није уписан у бирачки списак, или је уписан а нема бирачко право или нема бирачко право на подручју јединице локалне самоуправе у којој је уписан у бирачки списак  или ако неки  од података  из бирачког списка није правилно уписан.

 Припадник националне мањине има право  на упис имена и презимена у бирачки списак и  на писму и према правопису припадника националне мањине, односно на двојаки упис имена и презимена и то прво ћириличним писмом према правопису српског језика, а потом писмом и према правопису припадника националне мањине.

Део Јединственог бирачког списка  који се води за општину Књажевац изложен је у  згради општине Књажевац, улица Милоша Обилића број 1 и провера података уписаних у  бирачки списак  може се извршити сваког радног дана у Општинској управи  Књажевац, у времену од 07,00 до 15,00 часова, канцеларија број 10, у складу са Законом који уређује  заштиту података о личности.

Увид у бирачки списак, у складу са законом који уређује заштиту података о личности, може се извршити и електронским путем  на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе уношењем података о јединственом матичном броју грађана, као и слањем СМС поруке  са овим податком на број телефона који се објављује у средствима јавног информисања и  на званичној  интернет страници Министарства.

Најкасније пет дана пре закључења Јединственог бирачког списка, односно  до 11. марта 2017. године грађани могу  поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећим изборима  за председника  Републике Србије гласати према месту боравишта у земљи или иностранству.

Увид у Јединствени бирачки списак  и промене могу се извршити најкасније  до 17. марта 2017. године у 24,00 часова, када ће Јединствени бирачки списак бити закључен.

Бирачи који су први пут стекли право и бирачи који закључно са  2. априлом 2017. године стичу пунолетство, укључујући и интерно расељена лица, бирачи који су променили адресу становања, као и бирачи који на задњим изборима нису могли да  гласају из разлога  неевидентирања истих у Јединствени бирачки списак, потебно је  да обавезно изврше проверу веродостојности  свог уписа, уз обавезно подношење важеће личне карте на увид.

Од проглашења изборне листе, право на увид у бирачки списак има и подносилац изборне листе или лице које он овласти у складу  са законом и то на исти начин и по истом поступку као и грађани.

Након закључења Јединственог бирачког списка, Министарство  врши све промене у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) на начин и по поступку утврђеном законом.

Захтев за вршење промене  у бирачком списку након закључења Јединственог бирачког списка подноси се Министарству или Општинској управи Књажевац.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

SUTRA SU MITROVSKE ZADUŠNICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici će sutra, 5. novembra obeležiti jedan od ...