Home / Knjaževac / Nacionalna služba za zapošljavanje u Knjaževcu objavila konkurse

Nacionalna služba za zapošljavanje u Knjaževcu objavila konkurse

Nacionalna služba za zapošljavanje je nedavno raspisala javne pozive i konkurse koji se samofinansiraju sredstvima iz budžeta preko NSZ. Ove godine je za aktivne mere izdvojeno 800 miliona više u odnosu na prošlu godinu kao i 550 miliona za zaspošljavanje osoba sa invaliditetom.

Tekstovi javnih poziva sa obrascima, zahtevima i dodatnim prilozima objavljeni su na sajtu NSZ, a mogu  se preuzeti u svim organizacionim jedinicama kao i u listu NSZ  „Poslovi“. Ovi konkursi i javni pozivi su namenjeni pre svega privatnim poslodavcima, sem Javnih radova gde pravo učešća mogu  imati i organi jedinica lokalnih samouprava, javna preduzeća i ustanove. Kod programa stručne prakse, u okviru ukupne kvote dozvoljeno je 30% za javni sektor i to u oblasti: socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja, a ove godine i pravosudja. Kod konkursa zapošljavanja osoba sa invaliditetom misli se na subvenciju zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva. Rokovi za realizaciju su kratki.
„Kod subvencija za samozapošljavanje kod programa samozapošljavanja rok je 16. april, kako za samozapošljavanje nezaposlenih lica tako i za one romske nacionalnosti. Kod javnih radova za zapošljavanje odredjenih kategorija, teže zapošljivh kategorija kao i za radno angažovanje osoba sa invaliditetom rok je 2. april. Za sve ostale javne pozive, sem za zapošljavanje osoba sa invaliditetom  rok je do utroška sredstava opredeljenih za te namene, odnosno najkasnije do 30. novembra. Kod zapošljavanja osoba sa invaliditetom krajnji rok je 31. decembar.“

Javni radovi se organizuju u cilju očuvanja i unapredjenja radnih sposobnosti, odnosno radno  sposobne integracije na tržištu rada kod osoba sa invaliditetom kao i ostvarivanje odrdjenog društvenog interesa.

„Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti uslova ovog javnog konkursa. Maksimalna dužina trajanja javnog rada je 4 meseca. Poslodavci mogu sprovesti realizaciju javnog rada samo ukoliko su  u ukupnom broju uključili 70% nezaposlenih po pojedinačnoj prijavi iz odredjenih teže zapošljivih kategorija, gde spadaju radno sposobni korisnici novčano socijalne pomoći, Romi, lica bez kvalifikacija, odnosno sa niskim kvalifikacijama, viškovi zaposlenih, i lica koja traže posao, odnosno dugoročno nezaposleni koji traže posao duže od 18 meseci. Javni radovi se mogu organizovati u oblastima socijalnih, odnosno ove godine, socijalne zaštite posebno istaknutih, humanitarnih i kulturnih delatnosti. Pričam o konkursu gde se angažuju osobe sa invaliditetom, zatim održaanje i obnavljanje javne infrastrukture odnosno održavanje zaštite životne sredine i prirode. Sredstva namenjana za organizovanje javnih radova koriste se za isplatu naknade za obavljeni posao u visini od 18.000 dinara u zavisnosti od vremena provedenog na radu, naknadu troškova  dolaska i odlaska sa posla do 2.000 dinara, naknadu troškova sprovodjenja u zavisnosti od dužine trajanja javnog rada od 1.000 do 2.000 dinara po licu i naknadu troškova obuke do hiljadu dinara po licu.“

Nacionalna služba prilikom odlučivanja procenjuje opravdanost broja lica i trajanje javnog rada iz prijave, kao i opravdanost podnete prijave poslodavca.U pitanju su 2 javna konkursa. Jedan se odnosi na angažovanje teže zapošljivih kategorija, a drugi za osobe sa invaliditetom, istakao je Djordjević.

„Praktično su isti uslovi s tim da kod organizovanja sprovodjenja javnih radova koja se sprovode za osobe sa invaliditetom poslodavac nema obavezu uključivanja obaveznog procenta iz ovih teže zapošljivih kategorijai razlikuje se bodovanje prijava kod karakteristika lica“.

Program samozapošljavanja je namenjen nezaposlenima koji su na evidenciji nacionalne službe i koji su završili dvodnevnu obuku. Dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 180.000 dinara, odnosno 200.000 ukoliko je samozapošljavanje viškova, to jest 220.000 dinara ukoliko se radi o samozapošljavanju osoba sa invaliditetom. Isti uslovi važe i za subvencije za samozapošljavanje nezaposlenih romske nacionalnosti, a na spisku delatnosti koji je sastavni deo poziva ne nalazi se trgovina.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

SUTRA SU MITROVSKE ZADUŠNICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici će sutra, 5. novembra obeležiti jedan od ...