PRIVATIZACIJU ČEKA JOŠ 1.027 DRUŠTVENIH PREDUZEĆA (3) U Borskom okrugu za prodaju je preostalo osam društvenih preduzeća sa sto odsto društvenim kapitalom ili sa većinskim društvenim kapitalom, u Braničevskom 19, a u Podunavskom i u Zaječarskom po 14 BEOGRAD,BOR,ZAJECAR– U Borskom, Zaječarskom, Braničevskom i Podunavskom okrugu za privatizaciju je preostalo 55, a u dva nadležna trgovinska suda vode se stečaj i likvidacija 31 firme, a često se proglašava bankrotstvo. U Borskom okrugu za prodaju je ostalo samo osam društvenih preduzeća sa sto odsto društvenim kapitalom ili sa većinskim društvenim kapitalom, u Braničevskom 19, a u Podunavskom i u Zaječarskom po 14. Takođe, u Trgovinskom sudu u Zaječaru u stečaju i likvidaciji je 36 preduzeće sa sto odsto društvenog kapitala ili sa većinskim društvenim kapitalom. I u ovim preduzećima su katastrofalni bilansi stanja poslovne imovine, a još gori bilansi uspeha, u šta smo se uverili uvidom u dokumentaciju koja nam je bila dostupna za više od polovine ovih preduzeća. Gubitak iznad visine kapitala u nekim od tih firmi je ogroman. Tako, na primer, u Fabrici šećera-Požarevac gubitak je 2,9 milijardi dinara, u Industriji nakita IMP Majdanpek čak jednu milijardu i 16 miliona dinara, u Porcelanu Zaječar 562 miliona dinara. I u ŠIK Kučevo 274 miliona dinara. Zbog toga je potpuno usporena privatizacija, jer Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja neće, kao u slučaju „Sartida“, prodatog Amerikancima, da nekom ustupi u bescenje imovinu, a da Republika Srbija preuzme dugove. Ako bi se tako nešto desilo, na teret budžeta Republike ne bi pao teret veći od jedne četvrtine tereta koji je Republika preuzela po osnovu prenosa imovine „Sartida“ Amerikancima. Cilj redakcije Glasa javnosti jeste da podstakne okončanje ovog mučnog tranzicionog procesa i da se ono što je bankrot ustupi trgovinskim sudovima na dalji postupak, a da sami trgovinski sudovi okončaju već višegodišnje stečajne postupke koje vode, jer ćemo u drugom polugođu redovno donositi posebne priloge koliki i koji broj stečajnih predmeta je okončan, a koji broj je novoprimljenih.

Miodrag K. Skulić