Home / Ekonomija / Расположив пословни простор – Opstinski lokali na licitaciji

Расположив пословни простор – Opstinski lokali na licitaciji

Расположив пословни простор – Opstinski lokali na licitacijiПОСЛОВНИ ПРОСТОР БОРСКЕ БАНКЕ У КЊАЖЕВЦУ

Борска банка АД у стечају има пословни простор – зграду у Књажевцу у улици Кеј Димитрија Туцовића бр. 3. Зграда је површине 1580 m2. Власник зграде је Борска банка АД у стечају а власништво је укњижено у катастар непокретности Књажевац.
Пословна зграда је дељива у три функционалне целине уз неопходну адаптацију улаза и инсталације.
Од отварања стечајног поступка 13.02.2004.године овај пословни простор је четири пута нуђен на продају путем јавне лицитације која је објављивана у листу ПОЛИТИКА. Последња почетна цена за лицитацију је била 45.481.464,00 динара и није било купаца.
Такође , пословни простор се нуди и у закуп, а у целинама које одговарају закупцу а са роком закупа до продаје зграде. Тренутно је у закупу 43 метара квадратних туристичкој агенцији ГОЛД ТРАВЕЛ из Књажевац.
Иначе, пословни простор је грађен за делатност банкартва, међутим може се прилагодити за друге делатности, као што су:

– туризам и угоститељство
– школе и факултети
– забавишта и обденишта
– амбуланте свих специјалности
– канцеларије, агенције, осигурања и др.

Банка има пројекат и дозволу за надоградњу косог крова.
Лице за контакт у Борској банци је Јованоски Бернардица, тел. 030 / 451-200

ЗАВОД ЗА ВАСПИТАЊЕ МЛАДИХ У КЊАЖЕВЦУ – УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ


Оснивач Влада Републике Србије

Делатност установе је смештај деце и омладине са поремећајима у понашању и изреченом мером упућивања у васпитну установу.

Управља имовином која је у својини Републике Србије и то укупно око 3.500 m2 корисне стамбене површине. У функцији смештаја деце око 2.800 m2.

– простор у стационарном делу зграде који није у функцији смештаја износи око 700 m2 и састоји се од 4 стамбене јединице, свака од око 180 m2, у склопу којих су по 3 собе, дневни боравак и санитарни простор као и заједнички простор/холови, степениште и друго.

– није у функцији ни посебан објекат који се налази у дворишту установе, десно поред прилазног пута и то укупне површине око 250 m2. Објекат се састоји од једне гарсоњере, површине око 20 m2, гараже, столарске радионие и службеног стана који је наменски грађен за домара, површине 75m2.

Лице за контакт В.Д. Директора Весна Петровић, тел. 019/731-835, факс 019/731-332


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

SUTRA SU MITROVSKE ZADUŠNICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici će sutra, 5. novembra obeležiti jedan od ...