Home / 2021 / UVID DELA JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPŠTINE KNjAŽEVAC

UVID DELA JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPŠTINE KNjAŽEVAC


Na osnovu člana 14. stav 1 i člana 15 Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“, broj 104/2009 i 99/2011), i tačaka 9 i 10 Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku („Sl. glasnik RS“, broj 15/2012, 88/2018, 67/2020, 40/2021 i 90/2021), člana 3 tačka 3 i 4 uputsva za obaveštavanje glasača o republičkom referendumu („sl. Glasnik RS 113/2021“)a u vezi sa Odlukom o rastpisivanju republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije (“Sl.glasnik RS 115/2021“) Opštinska uprava Knjaževac, IZLAŽE NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE OPŠTINE KNjAŽEVAC

Deo Jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Knjaževac izložen je u sedištu Opštinske uprave Knjaževac, ulica Miloša Obilića broj 1, kancelarija broj 24.

Uvid u deo Jedinstvenog biračkog spiska građani sa prebivalištem u opštini Knjaževac mogu neposredno izvršiti u Opštinskoj upravi Knjaževac putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građanina i imena i prezimena građanina i drugih podataka koji omogućavaju automatsku pretragu podataka o biraču u Jedinstvenom biračkom spisku u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti.Zahtev za promene u delu Jedinstvenog biračkog spiska građanin sa prebivalištem, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na teritoriji opštine Knjaževac mogu podneti Opštinskoj upravi u vremenu od 07,00 do 15,00 sati svakog radnog dana i u neradne dane od 10;00 do 14;00 najkasnije do dana zaključenja biračkog spiska 31.12.2021 godine.
Građani mogu od raspisivanja republičkog referenduma radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije do najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska odnosno do 25.12.2021 godine podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećem referendumu glasati po mestu boravišta na teritoriji opštine Knjaževac (izabrano mesto glasanja). Ovaj podatak ne može se menjati do okončanja sprovođenja republičkog referenduma.
Zahtev za upis u Jednistveni birački spisak podatka da će birač glasati po mestu boravišta obavezno mora da sadrži sledeće podatke: ime, prezime, ime jednog roditelja birača, jedinstveni matični broj birača, opštinu odnosno grad prebivališta birača, adresu boravišta prema kome će birač glasati na predstojećem republičkom referendumu i potpis birača.
U postupku vršenja uvida u birački spisak lice ovlašćeno za ažuriranje biračkog spiska, lice za pružanje tehničke podrške Opštinske uprave Knjaževac i ovlašćeno lice predlagača dužni su da postupaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.
Uvid u birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarsva državne uprave i lokalne samouprave https://upit.birackispisak.gov.rs , unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana i registarskog broja lične karte.

Originalni dokument možete preuzeti ovdeLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

SUTRA SU MITROVSKE ZADUŠNICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici će sutra, 5. novembra obeležiti jedan od ...