Home / 2021 / Tri javna poziva za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima

Tri javna poziva za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima

Ministarstvo privrede objavilo je tri javna poziva za dodelu bespovratnih sredstava privrednim subjektima. Radi se o sledećim programima:

1. PROGRAM PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA ŽENE PREDUZETNICE I MLADE U 2021. GODINI

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne register najranije pet godina u odnosu na godinu podnošenja zahteva, a čiji je:

-osnivač i zakonski zastupnik žena. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jedne ili više žena (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti žena;

– osnivač i zakonski zastupnik fizičko lice starosti do 30 godina. U privrednom subjektu koji ima više vlasnika, većinski udeo mora biti u vlasništvu jednog ili više fizičkih lica starosti do 30 godina (minimum 51%) i jedan od zakonskih zastupnika mora biti fizičko lice starosti do 30 godina.Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 35% vrednosti ulaganja, odnosno do 45% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  a kamatna stopa od 1%
godišnje uz garanciju banke ili 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara,  niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:
– kupovinu opreme/vozila (novog ili polovnog, ne starijeg od pet godina);
– tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara;
– operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

2. PROGRAM PODSTICANjA RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA KROZ FINANSIJSKU PODRŠKU ZA POČETNIKE  U POSLOVANjU U 2021. GODINI

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne register najranije dve godine u odnosu na godinu podnošenja zahteva.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda za razvoj sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  i kamatnom stopom od 1% godišnje uz garanciju banke ili 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.

Iznos ukupno odobrenih sredstava po zahtevu ne može biti manji od 400.000,00 dinara,  niti veći od 6.000.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

– tekuće održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora do iznosa od 350.000,00 dinara;

– kupovinu mašina i opreme i dostavnih vozila koja služe za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava uključenih u process proizvodnje (novih ili polovnih, ne starijih od pet godina);

– operativne troškove, koji mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi
ukupnog ulaganja.

3. PROGRAM PODSTICANjA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2021. GODINI

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda za razvoj, imaju preduzetnici, mikro, mali, srednji i veliki privredni subjekti i zadruge koji ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja i/ili pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti i koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji u prethodne dve godine nisu poslovali sa
gubitkom i ispunjavaju uslove iz Programa.

Privredni subjekti koji ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja i/ili pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti, a koji zadovolje uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% bespovratnih sredstava za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti u skladu sa članom 11. Zakona o regionalnom razvoju I aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona I jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda. Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1% godišnje uz garanciju banke i 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

– kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora za skladištenje sopstvenih proizvoda, sirovina i repromaterijala. Izuzetno, za privredne subjekte koji se bave informacionom tehnologijom i visokotehnološkim uslugama, sredstva mogu biti upotrebljena za poslovni prostor koji je namenjen za potrebe obavljanja delatnosti;

– kupovinu novih ili polovnih (ne starije od pet godina) mašinao i opreme, uključujući alate, kao i za dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;

– trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja;

– nabavku softvera i računarske opreme.

Takođe, sredstva se mogu koristiti i za mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Svi zainteresovani privredni subjekti mogu se javiti u kancelariju Regionalne razvojne agenciju Jug na Omladinskom stadionu kako bi dobili stručnu podršku prilikom konkurisanja.
Izvor https://www.plusonline.rs/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

SUTRA SU MITROVSKE ZADUŠNICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici će sutra, 5. novembra obeležiti jedan od ...