Home / Knjaževac / OŠ „Dubrava“: Javni poziv za izgradnju sportskih i teretana na otvorenom

OŠ „Dubrava“: Javni poziv za izgradnju sportskih i teretana na otvorenom

Osnovna škola „Dubrava“ uputila je javni poziv  za podnošenje ponuda za  izgradnju sportskih terena i teretane na otvorenom, u okviru javne nabavke male vrednosti.

<

div>

U OSNOVNOJ ŠKOLI ’’ DUBRAVA ’’USKORO  TERETANA NA OTVORENOM I TEREN ZA KOŠARKU SA ODBOJKOM

Uredjeni  i zelenilom oplemenjen prostor školskog dvorišta Osnovne škole ’’ Dubrava ’’ dobiće novu dimenziju izgradnjom savremenih  sportskih terena i teretane na otvorenom,za koju je raspisan tender u sredu 15.05.2019.

Ova vest obradovaće  ne samo učenike škole već  i meštane iz istoimenog naselja ’’ Dubrava ’’ po kome  škola nosi naziv i šire,meštane sa Boševa,iz Trgovišta.

Izgradnjom sportskih terena i montiranjem fitnes sprava,sa kompletnom rasvetom,sugrađani iz  pomenutih naselja dobiće bogat sadržaj za rekreaciju u prijatnom ambijentu dvorišta škole ’’ Dubrava ’’.

Traže se izvođači radova, za uređenje teretane na otvorenom i izgradnju sportskih terena.

Konkursna dokumentacija se može preuzeti lično na adresi naručioca OŠ „Dubrava“, Ivana Milutinovića bb, Knjaževac, kontakt osoba Tatjana Aleksić ili na sajtu naručioca: www.osdubravaknjazevac.rs ili na sajtu Uprave za javne nabavke: www.ujn.gov.rs/ portal

Ponude se podnose i lično, kod sekretara škole ili putem pošte na adresu: Osnovna škola „Dubrava“, Ivana Milutinovića bb, 19350 Knjaževac, sa naznakom Ponuda za izgradnju sportskih terena i teretane na otvorenom, za partiju –
JN 05/2019- NE OTVRATI,  najkasnije do petka 24. 05.2019. do 12 :00 časova, bez obzira na način dostavljanja.

 


Ponude se otvaraju 24. maja 2019. u 12:30 časova, u prostorijama naručioca.
Predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda, ukoliko pre otvaranja ponuda Komisiji za javne nabavke dostave pismeno ovlašćenje potpisano i overeno od strane odgovornog lica ponuđača.
Odluku o dodeli ugovora naručilac će doneti u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

Od fitnes sprava biće postavljeni ’’ razboj ’’-kombinacija za 4 vrste vežbi,’’ kosa klupa ’’-za razvoj trbušnih mišića,’’ stolica za povčlačenje i odgurivanje ’’ namenjena jačanju  i razvijanju mišića gornjih udova,ramena i leđa i ’’ sedište za odgurivanje ’’ namenjeno poboljšanju i stabilnosti zglobova donjih ekstremiteta .

Tender će biti realizovan zahvaljujući  rukovodstvu opštine Knjaževac i predsedniku g-dinu mr Milanu Djokiću koji je prepoznao potrebu škole za izgradnjom sadržaja ovog tipa u cilju obogaćivanja nastave fizičkog vaspitanja ali i zadovoljenja jednog opšteg interesa građana iz gore pomenutih naselja a to je da i njima bude omogućeno da se bave sportom i rekreacijom i da im isto bude dostupno u neposrednoj blizini stanovanja.

Javna nabavka za izgradnju sportskih terena i teretane na otvorenom raspisana je u dve partije :

partija 1 : izgradnja terena za košarku i odbojku,teretane na otvorenom i pešačke prilazne staze;

partija 2 : asfaltiranje terena za košarku i odbojku ;

Rok za podnošenje ponuda je petak 24. maj do 1200 časova.Istog dana obaviće se i otvaranje ponuda sa početkom u 12:30.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Knjaževac : Rezultati antigen testova

Prema najnovijem izveštaju Zavoda za javno zdravlje “Timok”, u knjaževačkoj opštini korona ...