Home / Lokalna samouprava / Obuka „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“

Obuka „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“

skg

Načelnica Opštinske uprave Emilija Tasić sa sardnicima prisustvovala je danas obuci na temu upravljanja ljudskim resusrsima u lokalnoj samoupravi koju su organizovali Savet Evrope i Stalna konferencija gradova i opština, u Regionalnoj agenciji za razvoj Istočne Srbije.

Cilj ove obuke je da učesnici dobiju detaljne informacije o novom pravnom okviru kao i da unaprede znanja potrebna za preduzimanje svih neophodnih koraka i aktivnosti koje Zakon propisuje.

SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Savetom Evrope, a uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, tokom novembra i decembra 2016. godine, organizuje dvodnevne regionalne obuke „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi”.
Cilj regionalnih obuka je da učesnici dobiju detaljne informacije o Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, kao i da unaprede znanja potrebna za preduzimanje svih neophodnih koraka i aktivnosti koje Zakon propisuje, što će doprineti uspostavljanju novog sistema za upravljanje ljudskim resursima u lokalnim upravama.
SKGO u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu, a u okviru projekta "Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi" tokom novembra i decembra 2016. godine, organizuje dvodnevne obuke za zaposlene u lokalnim samoupravama koji se direktno ili indirektno bave kadrovskim poslovima i poslovima upravljanja ljudskim resursima.

Cilj obuka je podrška opštinama i gradovima u implementaciji Zakona o zaposlenima u lokalnoj samoupravi i uvođenje modernih principa upravljanja ljudskim resursima, kao i sticanje neophodnih znanja i veština za uvođenje novih modela i procedura koji se odnose na zaposlene u lokalnim samoupravama, što je preduslov za izgradnju modernog sistema za upravljanje ljudskim resursima.

U periodu od 29. novembra do 2. decembra, obuke za lokalne samouprave iz južne i istočne Srbije održane su u Nišu i Zaječaru, a učestvovalo je preko 50 polaznika.

Posebno treba istaći da je trenerski tim osnažen i učešćem predstavnika Službe za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije, koji su svojim višegodišnjim iskustvom u izgradnji službeničkog sistema na državnom nivou, značajno doprineli kvalitetu obuka i preneli praktična znanja koja su lokalnim samoupravama neophodna za uspešnu implementaciju Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

SUTRA SU MITROVSKE ZADUŠNICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici će sutra, 5. novembra obeležiti jedan od ...