Home / Ekologija / Mihajlović prisustvovao međunarodnom CEDEF energetskom forumu “Energetski efikasni i pametni gradovi“.

Mihajlović prisustvovao međunarodnom CEDEF energetskom forumu “Energetski efikasni i pametni gradovi“.

cedef

Zamenik predsednika opštine Miroljub Mihajlović prisustvovao je danas Sedmom međunarodnom CEDEF energetskom forumu “Energetski efikasni i pametni gradovi“.

Ovaj forum organizuju Centralno evropski forum za razvoj u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Agencijom za zaštitu životne sredine Republike Srbije. Krajnji cilj je održivi razvoj, ograničavanje efekata klimatskih promena ali i kvalitetniji život građana.

Održiv razvoj, ograničavanje efekata klimatskih promena, ali i kvalitetniji život, počev od električne energije bez prekida, kvalitetnije pijaće vode i boljih usluga u upravi i zdravstvu, neke su od tema skupa.

Predstavljeni su primeri dobre prakse i novi pristupi projektima energetske efikasnosti na lokalnom nivou, kao i o napredne tehnologije u upravljanju energijom.

Srbija ide u pravcu tzv. energetski “pametnih i efikasnih gradova”  kako bi građanima pružila viši nivo usluga, ocenjeno je na forumu.

VII Međunarodni energetski Forum
Energetski efikasni i pametni gradovi

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, Sekretarijatom za energetiku Grada Beograda i Agencijom za zaštitu životne sredine Republike Srbije organizuje SEDMI MEĐUNARODNI CEDEF ENERGETSKI FORUM “Energetski efikasni i pametni gradovi” 1. decembra 2016. u Beogradu.
Šta treba da uradimo da bi gradovi u Srbiji postali energetski efikasniji i “pametniji”? Da li zaista svaki grad ima iste šanse da uz adekvatna rešenja postane pametan, bez obzira na raspoložive resurse? Uz ICT tehnologiju, primenu tehnoloških inovacija, efikasnije i razumnije korišćenju resursa, uštedu energije i smanjenje negativnih uticaja na okolinu dolazimo do pametnog grada. Krajnji cilj je održiv razvoj, ograničavanje efekata klimatskih promena ali i kvalitetniji život, odnosno potreba da građani zaista osete viši nivo usluge, počev od električne energije bez prekida, kvalitetnije pijaće vode, bržeg i boljeg javnog transporta pa do usluga u upravi i zdravstvu.

Forum ima za cilj da:

  • Predstavi primere dobre prakse energetske efikasnosti u lokalnim samoupravama Srbije,
  • Ukaže na značaj primene mera energetske efikasnosti i OIE u javnom sektoru, naročito imajući u vidu ulogu energetskog menadžmenta u gradovima i opštinama,
  • Naglasi neophodnost korišćenja naprednih tehnologija u sferi ICT, upravljanja energijom, daljinskog grejanja, KHG, javnog osvetljenja, upravljanja otpadom i drugo,
  • Ukaže na modele finansiranja projekata energetske efikasnosti u lokalnim samoupravama,
  • Podseti na značaj domaćinskog poslovanja i očuvanja imovine i resursa gradova u cilju povećanja njihove rezilijentnosti uz osiguranje od nepogoda koje su sve češće usled klimatskih promena.

Agendu ovog programa možete pogledati ovde.

Forum je deo šire inicijative za promociju izgradnje kapaciteta u sprovođenju mera energetske efikasnosti, te u skladu sa zakonskim odredbama i nacionalnim akcionim planovima za energetsku efikasnost. Težnja je da se ovim Forumom donesu inovacije i novi pristupi u sprovođenju projekata energetske efikasnosti na lokalnom nivou.

Energetska efikasnost je jedan od najefikasnijih i najisplativijih načina za postizanje održivog razvoja. Dostizanje standarda iz oblasti energetske efikasnosti je takođe u direktnoj vezi sa procesom približavanja naše zemlje EU. Lokalne vlasti u Srbiji imaju veoma važnu ulogu u sektoru energetike, a time i u dostizanju standarda energetske efikasnosti. Naročito jer su gradovi i proizvođači energije ali i najveći potrošači energije. U lokalnim samoupravama se donose odluke koje direktno utiču na upravljanje energijom.

Koncept energetske efikasnosti je u direktnoj vezi sa pametnim planiranjem, a jedan od najboljih primera je i osiguranje od nepogoda koje donese klimatske promene. Samo osigurani gradovi su rezilijentni.

Pametan grad je veoma širok pojam, i obuhvata sve osnovne i strateške oblasti u funkcionisanju jednog grada – od snabdevanja vodom, upravljanja električnom energijom, preko javnog transporta, elektronske uprave, pa sve do atraktivnosti grada u pogledu zdravijeg života sa manjim zagađenjem, povećanim osećajem bezbednosti i spremnosti da se primi veći broj turista i posetilaca u toku velikih događaja.

Pametan grad integriše sve navedene postojeće funkcije javnih usluga sa novim funkcijama kao što su električna vozila, distribuirana proizvodnja električne energije, elektronsko zdravstvo, upravljanje vanrednim situacijama, bezbednosni video-nadzor i ostalo, a sve sa finalnim ciljem da se poveća efikasnost postojećih sistema, smanje troškovi električne energije i uspostavi komunikacija među spomenutim podsistemima grada i na taj način znatno smanji emisija ugljen-dioksida i ostalih zagađivača.

[FAG id=47629]
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

SUTRA SU MITROVSKE ZADUŠNICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici će sutra, 5. novembra obeležiti jedan od ...