Home / 2022 / KNJAŽEVAC : OBAVEŠTENjE AD “ELEKTROMREŽA SRBIJE” O SEČI RASTINjA

KNJAŽEVAC : OBAVEŠTENjE AD “ELEKTROMREŽA SRBIJE” O SEČI RASTINjA

 

Na osnovu člana 5. Zakona o šumama, drveće koje se nalazi ispod i u koridoru izgrađenog dalekovoda ne smatra se šumom bez obzira na površinu, a operator prenosnog sistema, odnosno, Akcionarsko društvo „Elektromreža Srbije“, nadležan za energetski objekat, dužan je da o svom trošku redovno uklanja, drveće, granje ili drugo rastinje koje ugrožava njegov rad.

Vlasnici parcela ne smeju da zasađuju rastinje, niti da grade objekte u blizini, ispod i iznad dalekovoda da ne bi ugrozili njegov rad,  a nakon seče imaju obavezu da preuzmu i sklone posečeno rastinje i stabla.

Nepostupanje u skladu sa obaveštenjem povlači prekršajnu odgovornost u skladu sa Zakonom o energetici.

Obaveštevaju se vlasnike i korisnike nepokretnosti na teritoriji opštinske uprave Knjaževac. čije se parcele nalaze
u zaštitnom pojasu dalekovoda 400 KV. odnosno u blizini n ispod faznih provodnika: DV 403 TS BOR 2 – TS NIŠ 2
da:

1. EMS AD Beograd RCO Kruševac počinje sa radovima na seči rastinja u zaštitnom pojasu
dalekovda. kao i proširenju. počev od 15.02.2022. godine.
2. Vlasnici parcela IMAJU OBAVEZU da nakon seče preuzmu i sklone posečeno rastinje i
stabla.

3. Vlasnici parcela NE SMEJU da zasađuju rastinje – drveće, niti da grade objekte u blizini.
ispod i iznad dalekovoda, da ne bi ugrozili rad dalskovoda, suprotno Zakonu o energetici.
tehničkim i drugim propisima.

Nepostunanje u skladu sa obaveštenjem, povlači prekršajnu odgovornost u skladu sa Zakonom o
energetici.
Za eventualne informacije zvati na telefon 064’84-08-362

više o tome u dopisu :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

SUTRA SU MITROVSKE ZADUŠNICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici će sutra, 5. novembra obeležiti jedan od ...