Home / Knjaževac / Knjaževac : iImenovana Komisija za ocenu projekata podnetih na Konkurs za sufinansiranja medija

Knjaževac : iImenovana Komisija za ocenu projekata podnetih na Konkurs za sufinansiranja medija

Ha osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima (“Sl. glasnik RS’, broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016- autent.tumačenje), člana 19–23. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasi javnog informisanja (“Sl. glasnik RS”, br.
16/2016 i 8/2017) i člana 48. Statuta opštine Knjaževac (“Sl. list opštine Knjaževac”, br. 4/2009 i 10/2015), predsednik Opštine Knjaževac doneo je rešenje o imenovanju  Komisije za ocenu projekata podnetih na Konkurs za sufinansiranje projekata
iz budžeta opštine Knjaževac u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa u
2018. g0dini i podnošenje predloga o raspodeli sredstava, sa obrazloženjem, u sledećem sastavu:

1. Branislav Josifović iz Knjaževca, predstavnik opštine Knjaževac, član,

2. Slobodan Radičević iz Kruševca, na predlog Udruženja novinara Srbije, predstavnik
novinarskih i medijskih udruženja, član,

3. Marina Dimitrić iz Pančeva, na predlog udruženja “Udruženje radio stanica PAS Srbija”
iz Beograda, predstavnik novinarskih i medijskih udruženja, član.

Zadaci Komisije su:
Zadaci Komisije su:

da svaki član komisije, nakon uvida u spisak p0dnetih prijava, a pre početka razmatranja
i ocenjivanja istih, da pismenu izjavu da nije u sukobu interesa i da ne obavlja javnu
Funkciju,

da izabere predsednika Komisije, koji je dužan da koordinira i vodi rad sednice,

da svaki član Komisije nezavisno izvrši ocenjivanje prispelih projekata za svaki
projekat i po svakom Od kriterijuma,

da, po izvršenom ocenjivanju, sačini i dostavi Opštinskom veću Knjaževac obrazložen
predlog o raspodeli sredstava, potpisan od strane svih članova Komisije.

III
Administrativno–tehničke poslove za potrebe rada Komisije obavlja sekretar Komisije,
koji nije član Komisije i koga rešenjem određuje načelnik Opštinske uprave Knjaževac.

 

Rešenje preuzmite ovde.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Više od 17.000 prijava mladih za program Moja prva plata

U trećem ciklusu programa „Moja prva plata“ konkurisalo je više od 17.000 ...