Home / Knjaževac / Ginekološko-akušerska sestra – ZDRAVSTVENI CENTAR KNjAŽEVAC

Ginekološko-akušerska sestra – ZDRAVSTVENI CENTAR KNjAŽEVAC

Zdrastveni Centar Knjaževac raspisao je oglas u u kome se traži Ginekološko-akušerska sestra u Službi za ginekologiju i akušerstvo, na rad na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja.

Inače Ginekološko – akušerska sestra- četvrti stepen stručne spreme, predstavlja jedno od najlepših, ali ujedno i najodgovornijih zanimanja.

USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove: završen IV stepen, medicinska škola, smer za ginekološko-akušersku sestru, uverenje o položenom stručnom ispitu za ginekološko-akušersku sestru.


Uz prijavu kandidat treba da priloži: overenu fotokopiju diplome o završenoj medicinskoj školi za smer ginekološko-akušerska sestra, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za ginekološko-akušersku sestru, izvod iz matične knjige rođenih – venčanih, biografiju sa adresom, telefonom, rešenje o upisu u Komoru medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije. Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Oglas se objavljuje kod Nacionalne službe za zapošljavanje i na sajtu Ministarstva zdravlja RS. Prijave se predaju Odeljenju za opšte i pravne poslove Zdravstvenog centra Knjaževac, Knjaževac, 4. jula 2, u roku od 8 dana od dana objavljivanja.

Ginekološko-akušerska sestra
Oglas važi od: 31.1.2018.

ZDRAVSTVENI CENTAR KNjAŽEVAC
19350 Knjaževac, 4. jula 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

SUTRA SU MITROVSKE ZADUŠNICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici će sutra, 5. novembra obeležiti jedan od ...