Home / 2021 / DOBIJAMO UNAPREĐENE LIČNE KARTE!

DOBIJAMO UNAPREĐENE LIČNE KARTE!

Foto Kurir

Građani Srbije u slučaju gubitka lične karte, ukoliko bude usvojen Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti, više neće morati da je oglašavaju u “Službenom glasniku” već će to činiti MUP na svojoj veb stranici. Na taj način oni će biti oslobođeni plaćanja dela troškova, a izmene zakona predviđaju i modernizovane i unapređene lične karte koje će u čipovima imati upisane sertifikate za elektronsku identifikaciju i elektronski potpis.

Poslanici Skupštine Srbije juče su počeli sa razmatranjem ovog predloga, a jedna od važnih novina je i uvođenje nove tačke koja glasi “adresa prijavljenog prebivališta”.
Navedena dopuna zakona je predložena iz razloga što je adresa prebivališta građana bitan element na osnovu kojeg se određuje mesna nadležnost organa za postupanje u svim upravnim poslovima. Osim toga, ova izmena znači da građani neće smeti da koriste ličnu kartu ako se promene njihovi lični podaci, uključujući i adresu, a što je u interesu pravne sigurnosti, odnosno na ovaj način se doprinosi boljoj pravnoj sigurnosti i onemogućava korišćenje lične karte u koju su upisani podaci koji ne odgovaraju stvarnom stanju – kažu u MUP za Kurir.

Dodaju da u važećem zakonu nije bila propisana adresa kao podatak zbog koga imalac ne bi smeo da koristi ličnu kartu, te je predložena izmena, u smislu dodavanja adrese prebivališta u obrazac lične karte, a iz razloga pravne sigurnosti građana:

– Podatak o adresi prebivališta i sada postoji na obrascu lične karte, bez obzira da li je isti upisan u čip lične karte koji čini sastavni deo obrasca lične karte ili na samom telu obrasca lične karte. Građani koju poseduju važeću ličnu kartu sa mikrokontrolerom (čipom), kao i do sada, nisu u obavezi da podnose zahtev za izdavanje nove lične karte zbog promene adrese prebivališta, odnosno promene naziva ulice u kojoj već imaju prijavljeno prebivalište, već im se podatak o novoj adresi prebivališta, odnosno novom nazivu ulice unosi u čip važeće lične karte, što je prednost u odnosu na biometrijsku ličnu kartu bez čipa.

Jedna od važnih novina se, kako je rekao ministar finansija Siniša Mali, odnosi na upisivanje u čip lične karte sertfikata za elektronsku identifikaciju, na osnovu čega lična karta predstavlja sredstvo za identifikaciju na daljinu:

– Predviđa se i upisivanje kvalifikovanog sertfikata za elektronski potpis, čime lična karta de fakto postaje i sredstvo za kreiranje elektronskog potpisa visokog nivoa pozudanosti – istakao je.

Predlog izmena zakona predviđa i da se maloletnom licu starijem od 16 godina lična karta izdaje uz saglasnost samo jednog roditelja, kao i da, ukoliko je MUP doneo rešenje o zabrani korišćenja lične karte kao putne isprave, navedena zabrana će važiti dok su ispunjeni uslovi za oduzimanje putne isprave.

Pred poslanicima Skupštine Srbije naći će se i Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne, kojim se ta oblast usklađuje s propisima EU:

– Predlogom zakona daje se definicija poslovne tajne, odnosno precizira se koje informacije i pod kojim uslovima uživaju zaštitu kao poslovna tajna. Takođe, uređuje se pod kojim uslovima se pribavljanje, korišćenje i otkrivanje informacije koja predstavlja poslovnu tajnu, smatra zakonitim, a pod kojim uslovima se smatra nezakonitim – navedeno je u predlogu zakona čiji je predlagač Ministarstvo prosvete.

ČINJENICE/Modernizovan dokument

  • U ličnu kartu se dodaje adresa prijavljenog prebivališta
  • U čip se upisuje sertifikat za elektronsku identifikaciju na osnovu čega lična karta predstavlja kvalifikovano sredstvo za identifikaciju na daljinu
  • Na zahtev imaoca lične karte, u nju se upisuje kvalifikovani sertifikat za elektronski potpis
  • Maloletnom licu starijem od 16 godina lična karta se izdaje uz saglasnost samo jednog roditelja, bez obzira da li drugi roditelj vrši roditeljsko pravo
  • Ako je MUP doneo rešenje o zabrani korišćenja lične karte kao putne isprave, ta zabrana će važiti dok su ispunjeni uslovi za oduzimanje putne isprave
  • U slučaju gubitka lične karte građanin neće morati da je oglašava u “Službenom glasniku”, već će to MUP oglasiti na svojoj zvaničnoj veb stranici

Kurir.rs/R.K

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

SUTRA SU MITROVSKE ZADUŠNICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici će sutra, 5. novembra obeležiti jedan od ...