Home / Istorijski dogadjaji / Danas je Vidovdan

Danas je Vidovdan

Srpska pravoslavna crkva i njeni Vernici danas obeležavaju Vidovdan.

Vidovdan je nepokretni verski praznik koji praznuje Srpska pravoslavna crkva 28. juna i jedan od najvećih srpskih praznika. Značaj Vidovdana za srpski narod proističe iz istorijskih događaja koji su vezani za taj datum, a od svih je najznačajniji Kosovski boj, pogibija kneza Lazara (1371-1389) propast Srpskog carstva.

 

U Srbiji se nizom manifestacija obeležavan Vidovdan, koji je u novijoj istoriji povezan sa Kosovskim bojem i stradanjem svih onih koji su u ratovima dali život za otadžbinu.

Za Vidovdan se u crkvama obavljaju pomeni za sve postradale u ratovim

 

Državna ceremonija u Kruševcu

Povodom obeležavanja 628 godina od Kosovske bitke predsednik Srbije Aleksandar Vučić će posetiti Kruševac gde će sa delegacijom učestvovati u ceremoniji polaganja venaca i odavanja državnih i vojnih počasti.

Državna ceremonija biće održana kod Spomenika kosovskim junacima u centru Kruševca.

Narod Vidovdan dovodi u vezu, sa jedne strane za kneza Lazara i Kosovski boj, a sa druge, u arhaičnijoj varijanti, za izmišljenog sveca svetog Vida.

Ima sredina, u severozapadnoj Srbiji i Vojvodini, gde se iznosi svo tkanje što žene i devojke rade kako bi se videlo koliko su vredne i pokazalo da je određeno domaćinstvo imućno.

U nekim sredinama, poput Mačve, na taj dan su dan velike zadušnice. Izlazi se do podne na groblje i donosi hrana, a riba obavezno, kao vrsta žrtve svetom Vidu.

Postoji i običaj da žene, uoči Vidovdana beru travu vidovčicu i stavljaju je pod jastuk da bi usnile svog izabranika.

Vidovdan, kao državni praznik, obeležava se radno, a u spomen na Kosovsku bitku, koja se odigrala 28. juna 1389. godine, odnosno 15. juna po starom kalendaru na Gazimestanu i predstavlja sećanje na poginule u svim ratovima.

To je, prema mišljenju istoričara, važan datum u kolektivnoj svesti srpskog naroda i jedan od temelja kolektivnog identiteta.

Simbolizuje, prema tom konceptu, slobodu, otpor tuđinu, negovanje patriotizma, nacionalnog bića, viteštva i herojstva, ali i prekretnicu posle perioda uspona pod vladarima iz dinastije Nemanjića.

Stradanju srpskih vojnika je posvećen spomenik podignut na Gazimestanu 1953. godine, rad Aleksandra Deroka, dok Spomenik kosovskim junacima, koji je otkriven 28. juna 1904. godine u okviru proslave stogodišnjice Prvog srpskog ustanka, u prisustvu kralja Petra prvog Karađorđevića, predstavlja simbol Kruševca i delo je srpskog vajara Đorđa Jovanovića.

Posle Kosovske bitke, telo kneza Lazara (1329-1389) je sahranjeno u manastiru Ravanica, a u seobi Srba pod patrijarhom Arsenijem Čarnojevićem krajem 17. veka je preneto u fruškogorski manastir Vrdnik.

U Ravanicu su mošti vraćene 1989. godine, na 600. godišnjicu Kosovske bitke.

sreda 28. jun (15.jun) Sv. Amos; +++SV. MUČENIK KNEZ LAZAR I SV. MUČENICI SRPSKI – VIDOVDAN post

 

Sv. CAR LAZAR – VIDOVDAN

Ovaj velikomučenik i ugodnik Božiji, car Lazar rodio se 1329 godine u gradu Prilepu. Još kao dete bio je blage naravi, oštrouman i dobrodušan. Vaspitavan je u hrišćanskoj veri i pobožnosti. I kao takav od Boga dobi mnoge darove, koje umnoži, te tako darovit privuče na sebe pažnju careva i bi uzet na dvor cara Dušana, gde postade slavan i uvažavan od svih zbog svoje čestitosti, viteštva i pobožnosti. Oženi se carevom rođakom, Milicom, kćerkom kneza Vratka, koja je bila od loze Nemanjića. Godine 1353, bi mu dato dostojanstvo kneza.

Blagočestivi gospodar Srpski, Lazar bio je veoma Hristoljubiv i tu svoju ljubav ispoljavao je prema Crkvi Božijoj. Njegova najveća briga je bila da izmiri Srpsku i Carigradsku Patrijaršiju. Kao izaslanika Carigradskom patrijarhu poslao je monaha Neaniju, da ga zamoli da sa Srba skine prokletstvo (anatemu), što bi i učinjeno. Borio se ovaj ugodnik Božiji protiv Turske najezde i u sukobu, koji se odigrao 15 juna (28. juna po novom kalendaru) 1389. godine protiv Turskog cara Murata bi posečen. Telo mu je preneto i sahranjeno u njegovoj zadužbini, manastiru Ravanici (kod Ćuprije), a zatim preneto u Ravanicu (Sremsku), odakle je 1942 godine preneto u Sabornu Crkvu u Beogradu. Sada se njegove svete i čudotvorne mošti nalaze u manastiru Ravanica kod Ćuprije, gde se dešavaju mnoga čudesa i isceljenja bolesnih i ubogih. Svima onima koji mu se sa iskrenom molitvom obrate on pomaže.Za vreme svog života obnovio je manastir Hilandar i Gornjak, podigao manastir Ravanicu i Lazaricu i mnoge druge crkve i manastire.

S pravom možemo reći da Svetosavski svenarodni ideal i program: „Sve za Hrista – Hrista ni za šta“ niko nije u potpunosti ostvario kao sveti car Lazar. On je to ostvario opredelivši se za carstvo nebesko i prinevši sebe za kosovsku žrtvu i sa sobom sav narod Srpski. Učinio je to iz čisto Jevanđelskih razloga što i sama pesma kaže:

„Zemaljsko je za malena carstvo,

a nebesko uvek i doveka“.

Tropar (glas 3):Krasotu vozželjev slavi Božija, vo zemnjej tomu blagougodil jesi, i poručenij ti talant dobrje vozdjelav usugubil jesi, o njemže i podvizavsja do krove, otonjuduže i mzdu boljeznej tvojih jako mučenik prijal jesi ot Hrista Boga, jegože moli spastisja pojuščim tja Lazare.

Sveti prorok Amos

Rođen u selu Tekuji blizu Vitlejema. Prost poreklom i životom, Amos je bio čuvar svinja bogataša jerusalimskih. No Bog koji ne gleda ko je ko po spoljašnjosti nego po čistoti srca, i koji je i Mojseja i Davida uzeo od ovaca i postavio ih za vođe naroda, izabrao je ovoga Amosa za svog proroka. On je izobličavao cara Oziju i njegove žrečeve za idolopoklonstvo, i odvraćao je narod od klanjanja zlatnim junicama u Vetilju učeći ga da se klanja Bogu jedinome i živome. Kad ga je glavni žrec Amasija gonio, on prorekne, da će Asirci pokoriti Izrailj, da će poseći cara i sinove Amasijine, i da će Amasijinu ženu na oči njegove vojnici asirski bludom oskvrniti zato što je i Amasija zaveo narod na bluđenje s idolima. Sve se ovo potom i zbilo. Sin žrečev udari proroka štapom po čelu tako silno, da on padne. Jedva živ bude donesen u svoje selo Tekuju, gde ispusti svoju svetu dušu. Živeo je u VIII veku pre Hrista. (Videti Stari Zavet, Knjiga proroka Amosa.)Prema nekim izvorima, Sv. Proroka Amosa je kao krsnu slavu slavio Sveti knez Lazar. U selu Grbicama je pre više od šest vekova bio sagrađen srednjovekovni manastir ili crkva manjih dimenzija, namenjena za bogosluženja meštanima koji su naselili ove krajeve i moguće je da je ova crkva bila posvećena upravo ovom svecu.

Sveti mučenici Vit, Modest i Kriskentija

Sveti Vit rođen je u Siciliji, od slavnih no nevernih roditelja. Modest mu je bio učitelj a Kriskentija dadilja. Sveti Vit rano se krstio i već u dvanaestoj godini pošao na podvig veliki. Angeli mu se javljali, i rukovodili ga i krepili u podvigu, a i sam on bio je svetao i krasan kao angel Božji. Sudiji, koji ga je tukao, osuši se ruka, i on mu molitvom ruku isceli. Otac mu oslepi videći u njegovoj sobi dvanaest svetih angela „kojima oči behu kao zvezde, a lica kao munje“. No Vit mu molitvom povrati vid. Kada ga otac htede ubiti, angel mu se javi i prevede ga, zajedno sa Modestom i Kriskentijom u Likaniju, na obalu reke Silar. I tu sveti Vit pokaza mnoga čudesa nad bolnim i sumašedšim. Na poziv cara Dioklecijana ode u Rim gde izgna zlog duha iz sina careva, za što ga car ne nagradi nego, naprotiv, ljuto namuči, jer se ne hte pokloniti glupim idolima. No od svih muka izbavi ga Gospod i Svojom nevidljivom rukom prenese ponovo u Lukaniju, gde se i on i Modest i Kriskentija predstaviše Gospodu. Mošti svetog Vita nalaze se u Pragu.

Prepodobni mučenik Dula

Živeo svetim životom u jednom manastiru u Misiru. Neki njegov sabrat iz zavisti okleveta ga za svetotatstvo, krađu crkvenih stvari. Nevinom Duli svuku rasu i predadu ga knezu na osudu. Knez naredi te ga šibahu, i htede mu ruke odseći, shodno zakonu za takva nedela, no u tom se onaj sabrat raskaje i objavi nevinost Dulinu. Povraćen u manastir posle dvadeset godina izgnanja i uniženja, on trećeg dana upokoji se u Gospodu. Telo njegovo čudesno iščezne.

Sveti Jefrem, patrijarh srpski

Kao sin jednoga sveštenika odmalena težio za duhovnim i podvižničkim životom. Odbegao u Svetu Goru, kada su roditelji hteli da ga žene. Docnije se vratio i podvizavao se u Ibarskoj klisuri i Dečanima. Kada nasta mnogonačelije i borba o prvenstvo u državi, pa nažalost i u crkvi, Sabor izabra Jefrema za patrijarha na mesto upokojenog Save 1375. godine. Kada mu je saopšten izbor, on se gorko zaplakao, no nije se mogao otkazati. On je venčao kneza Lazara za cara 1382. godine, otkazao se prestola i predao ga Spiridonu, a on se opet povukao u pustinju; no po smrti Spiridonovoj, 1388. godine, umoli ga car Lazar te se ponovo primi dužnosti. Upravljao Srpskom crkvom u teško vreme Kosovske propasti i docnije do 1400. godine, kada skonča, u osamdeset osmoj godini svoga života, i preseli se ka Gospodu, koga je ljubio. Mošti mu počivaju u manastiru u Peći.

Tropar (glas 8):Veliki ukrase patrijaraha, lepoto svetitelja, pravilo monaha, slavo postnika, davaoče milostinje, svetlosti rasuđivanja. Pohvalimo sabrani verni učitelja krotosti, Božanskog ljubitelja, premudrog arhipastira,velikog svetitelja i oca Jefrema, patrijarha Srbskoga, zvezdu koja ljude omračene posvećuje i sve verne ozaruje. Zato pripadajući ka moštima njegovim, sa ljubavlju ih celivamo i kličemo: Sveta svetlosti, ne prestaj moliti Hrista Boga da spase duše naše!

Blaženi Avgustin, episkop iponski

Blagodareći savetima, suzama i molitvama majke mu Monike obraćen iz neznaboštva u Hrišćanstvo. Veliki učitelj crkve i uticajan pisac, s izvesnim neodobrenim krajnostima u učenju. Trideset pet godina proslavljao Gospoda kao episkop iponski, i svega na zemlji poživeo sedamdeset šest godina (354-430).

Sveti Spiridon, patrijarh Srpski

Posle povlačenja svetog patrijarha Jefrema u samoću. saborski je izabran za četvrtog patrijarha srpskog ovaj sveti Spiridon, godine 1380. On mudro upravljaše Srpskom Crkvom i u svemu pomagaše blagočestivom knezu Lazaru. Godine 1380. on „sa celim saborom svete i velike naše Crkve“ potvrdi darove kneza Lazara manastiru Ždrelu, kao i povelju Lazarevu crkvi Vavedenja Presvete Bogorodice na Ibru. 2. marta 1382. godine odobrio je sa knezom Lazarom osnivanje kinovitskog manastira Drenče, zadužbine monaha Doroteja i sina njegovog Danila (potonjeg patrijarha srpskog Danila III). Povelja je izdata u Žiči, gde je tada opet bilo sedište patrijarhovo. Posle pogibije Lazareve i ostalih Srba na Kosovu, i patrijarh Spiridon se uskoro prestavi, 11. avgusta 1389. godine, i otide ka Gospodu Kome je služio.

Vit prekrasni, pun nebesnoga meda,
Pred nevernim Hrista ispoveda,
A ruga se mrtvim idolima
I idolskim mračnim žrečevima.
Hrista slavi ko silu Božju,
Pravdi uči oca i sudiju,
Al’ oba se na njeg opolčiše,
Malom Vitu muke pripremiše.
No Bog čuva Svoje mučenike
I proslavlja Svoje slavljenike.
Vit trebaše i caru u oči
Da Gospoda Hrista posvedoči,
I u Rimu da postrada javno.
Da mu ime bude više slavno.
Malog Vita angeli držahu.
Malog Vita angeli vođahu,
I dušu mu angeli uzeše
U Raj zeše, Bogu je podneše.

RASUĐIVANJE

Nije lako uvek pobediti u sebi duh sujetljivosti i kičenja: u tome su uspevali samo veliki duhovnici sa velikom Božjom blagodaću na prvom mestu, sa neprekidnim straženjem nad dušom svojom i sa vrlo finim duhovnim opažanjima i razlikovanjima. Avva Nisteroj hodio jednom putem sa svojim sabratom. Najedanput spaze na putu zmiju. Sabrat brzo pobegne u stranu, a za njim pobegne i veliki Nisteroj. ,,3ar se i ti bojiš, oče?“ upita monah Nisteroja. Odgovori ovaj starac: „He, sinko, ne bojim se, no morao sam pobeći — inače ne bih pobegao od duha sujetljivosti. To jest: da sam ja ostao na mestu, ti bi se meni divio, a ja bih se od toga sujetio!“

SOZERCANJE

Da sozercavam čudesno isceljenje mnogih bolesnika (Matej 14, 36) i to:
1. kako se mnogi bolesnici samo dotakoše skuta haljine Gospodnje, i ozdraviše,
2. kako i duša moja može ozdraviti, ako se ja dotaknem tela i krvi Njegove, kao telesne haljine Božanstva Njegovog.

BESEDA

o siromahu i njegovom Stvoritelju
Ko se ruga siromahu, sramoti stvoritelja njegova (Priče Sol. 17, 5)
Ako si bogat, čime si bogat ako ne imanjem Božjim? Stvari, koje čine tvoje bogatstvo, čije su ako ne Božje? Ako se, dakle, gordiš onim što imaš, gordiš se tuđom imovinom, gordiš se Božjom pozajmicom. Što se onda rugaš siromahu, koji ima u rukama manje tuđe imovine? Što mu se rugaš, ako je on uzeo na zajam od Boga manje nego ti? Ako je manje uzeo, manje i duguje; a ti koji si više uzeo, više i duguješ. Ne samo što ne treba da se rugaš siromahu, nego treba da mu se diviš. Gle, on vodi borbu na megdanu ovoga sveta sa mnogo manje sredstava od tebe. Obojica ste vojnici, samo što ti vojuješ kao vojnik izobilno snabdeven sa svim potrebama, a on vojuje go i gladan. Ako obojica podlegnete i predate se neprijatelju, on će biti lakše suđen od tebe; ako li pak obojica pobedite, on će primiti veću nagradu od tebe. i njegova će se pobeda više slaviti od tvoje.

 

Dan Novi Stari Praznik
četvrtak 1. jun (19.maj) Sveti sveštenomučenik Patrikije
petak 2. jun (20.maj) Sveti mučenik Talalej; prepodobni Stefan Piperski (Odanije Vaznesenja) post
subota 3. jun (21.maj) +++ SVETI CAR KONSTANTIN I CARICA JELENA; prepodobna Jelena Dečanska
Letnje (duhovske) zadušnice
nedelja 4. jun (22.maj) +++ SILAZAK SVETOG DUHA NA APOSTOLE – DUHOVI – TROJICE
ponedeljak 5. jun (23.maj) +++ DUHOVSKI PONEDELJAK
utorak 6. jun (24.maj) +++ DUHOVSKI UTORAK
sreda 7. jun (25.maj) Treće obretenje glave svetog Jovana Krstitelja
četvrtak 8. jun (26.maj) Sveti apostol Karp i Alfej
petak 9. jun (27.maj) Sveti sveštenomučenik Terapont
subota 10. jun (28.maj) Prepodobni Nikita Ispovednik (Odanije Pedesetice)
nedelja 11. jun (29.maj) Prepodobnomučenica Teodosija Tirska (Petrovske poklade)
ponedeljak 12. jun (30.maj) Prepodobni Isakije Dalmatski (Početak posta) post
utorak 13. jun (31.maj) Sveti apostol Jerma; sveti mučenik Ermije post
sreda 14. jun (1.jun) Sveti mučenik Justin Filosof; Prepodobni Justin Ćelijski post
četvrtak 15. jun (2.jun) Sveti mučenik Nikifor; Sveštenomučenik Erazmo Ohridski post
petak 16. jun (3.jun) Sveti mučenik Lukilijan; Sv. muč. Dimitrije carević post
subota 17. jun (4.jun) Sveti Mitrofan; Sv.Marta i Marija; Sv.Joanikije Crnogorski (Bogić) post
nedelja 18. jun (5.jun) Sveti sveštenomučenik Dorotej; prepodobni Petar Koriški post
ponedeljak 19. jun (6.jun) Prepodobni Visarion i Ilarion Novi post
utorak 20. jun (7.jun) Sveti sveštenomučenik Teodor Ankirski post
sreda 21. jun (8.jun) Sveti velikomučenik Teodor Stratilat post
četvrtak 22. jun (9.jun) Sveti Kirilo Aleksandrijski post
petak 23. jun (10.jun) Sveti sveštenomučenik Timotej Pruski post
subota 24. jun (11.jun) Sveti apostoli Vartolomej i Varnava post
nedelja 25. jun (12.jun) Prepodobni Onufrije Veliki; prepodobni Petar Atonski post
ponedeljak 26. jun (13.jun) Sveta mučenica Akilina i sveti Trifilije Levkusijski post
utorak 27. jun (14.jun) Sveti prorok Jelisej; sveti Metodije Carigradski post
sreda 28. jun (15.jun) Sv. Amos; +++SV. MUČENIK KNEZ LAZAR I SV. MUČENICI SRPSKI – VIDOVDAN post
četvrtak 29. jun (16.jun) Sveti Tihon Amatunski Čudotvorac post
petak 30. jun (17.jun) Sveti mučenici Manuil; Savel i Ismail post

 

 

 

x

Check Also

Arhijerejska Liturgija u Knjaževcu ( Foto)

Njegovo Preosveštenstvo Episkop timočki g. Ilarion služio je svetu arhijerejsku liturgiju u ...