Home / Najave / Projekat : Podsticanje zapošljavanja mladih

Projekat : Podsticanje zapošljavanja mladih

U cilju podrške zapošljavanju mladih, u okviru nemačko – srpske razvojne saradnje, realizuje se projekat “Podsticanje zapošljavanja mladih” koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije.

Nezaposlenost mladih predstavlja izuzetno veliki problem u Srbiji i u 2016. godini stopa nezaposlenosti među ovom društvenom grupom iznosila je 34,9% (Anketa o radnoj snazi, Republički zavod za statistiku). U skladu sa glavnim ciljem projekta da pruži podršku mladima da se bolje pozicioniraju na tržištu rada i da se zaposle, socijalno preduzetništvo je prepoznato kao inovativan način za prevazilaženje problema nezaposlenosti mladih i pokrenut je program podrške socijalnim preduzećima koja podstiču zapošljavanje mladih.

Program podrške sprovodi se u saradnji sa Smart kolektivom i usmeren je na pružanje podrške socijalnim preduzećima koja zapošljavaju mlade uzrasta 18-35 godina, zapošljavaju i radno angažuju mlade iz ranjivih grupa ili doprinose zapošljavanju mladih kroz svoje aktivnosti. Za učešće u programu biće odabrano do 20 socijalnih preduzeća, koja će tokom 2018. godine dobiti podršku.

Program je jedinstvena prilika za preduzeća da dobiju dugoročnu stratešku konsultantsku podršku u razvoju i unapređenju poslovanja kroz rad sa iskusnim biznis konsultantima i preduzetnicima, uspostave saradnju sa GIZ-om i konkurišu za nabavku opreme, sirovina i drugih osnovnih i obrtnih sredstava tokom trajanja podrške i povežu se sa sličnim preduzećima u Srbiji.

Konkurs je otvoren do 29.09.2017.godine i na njega se može prijaviti putem adrese office@smartkolektiv.org. Više informacija o konkursu i konkursnoj dokumentaciji, dostupno je na linku www.odskoledoposla.org/integralni-pristup/podrska-socijalnom-preduzetnistvu/.

Socijalno preduzetništvo predstavlja sektor u usponu. U Evropskoj uniji danas postoji preko 2 miliona socijalnih preduzeća koja zapošljavaju preko 14 miliona ljudi. Sektor socijalnog preduzetništva razvijen je i u Srbiji. Prema poslednjem mapiranju, u Srbiji posluje oko 1200 socijalnih preduzeća od čega je 60% usmereno na ekonomsko osnaživanje i zapošljavanje. Cilj ovog projekta je dodatno osnažiti ova preduzeća s obzirom da ona, osim što doprinose zapošljavanju mladih, stvaraju i dodatnu vrednost kroz redistribuciju profita i društveno i ekološki odgovorno poslovanje.
x

Check Also

SUTRA SU MITROVSKE ZADUŠNICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici će sutra, 5. novembra obeležiti jedan od ...