Home / Vesti iz Knjazevca / Ponovo Bombom na SUDIJE u Knjazevcu

Ponovo Bombom na SUDIJE u Knjazevcu

Eksplozija Bombe

Eksplozija Bombe


U ranim jutarnjim casovima oko 6:30 u strogom centru grada u stambenoj zgradi u ulici Branka Radi?evi?a broj 6, ispred stana sa istim brojem eksplodirala je podmetnuta bomba u kojoj je jedna osoba zadobila te?ke telesne povrede od kojih je ubrzo preminula. Prva nasim podacima, re? je o supruzi sudije za prekr?aje Velje Luki?a Radica Luki?. Ovo je drugi napad na sudije u tom gradu. Pro?le godine tacno pre godinu dana je od povreda zadobijenih od eksplozije podmetnute bombe nastradao predsednik Op?tinskog suda u Knja?evcu, Dragi?a Cveji? (46). Povodom tog ubistva uhap?eno je vi?e osoba, a do danasnjeg dana nisu se otkrili stvarni pocinioci kao ni narucilac ovog stravicnog ubistva. Do 12 casova zgrada je bila blokirana i nije bio moguc ulaz ni izlaz iz zgrade.Prestravljeni stranari cekaju uvidjajnju ekipu iz Beograda kako bi doslo do odblokiranja zgrade. Inace koliko saznajemo? nije doslo do povredjivanja ostalih? stanara ove gusto naseljene stambene zgrade koja se nalazi u strogom centru grada. Osim sporedicnih slucajeva ulaska gelera kroz vrata koja se nalaze na istom spratu .Pravo je cudo da nije doslo do povredjivanja vise osoba posto je sreda jedan od pijacnih dana u Knjazevcu i sama zgrada je prepuna stanara.

Bomba u Centru Knjazevca

Bomba u Centru Knjazevca

??????????? ????????

Bomba na stan sudije u Knja�evcu

25. mart 2009. | 09:54 -> 14:25 | Izvor: B92, FoNet, Beta
Knja�evac — U eksploziji bombe u Knja�evcu je jutros poginula Radica Luki?, supruga sudije za prekr�aje u tom gradu, Velimira Luki?a.


Bomba je eksplodirala u stambenoj zgradi u Ulici Branka Radi?evi?a 6, na ulaznim vratima stana sudije Luki?a. U toku je uvi?aj koji vodi istra�ni sudija Zoran Jovanovi?, a u njemu u?estvuju i forenzi?ke ekipe iz Beograda. Kako B92 nezvani?no saznaje, eksplozija je bila toliko jaka da je izbila vrata od sudijinog stana.

Eksplozivna naprava u ?ijoj je eksploziji jutros poginula supruga sudije za prekr�aje u Knja�evcu Radica Luki? (57) postavljena je najverovartnije na ulaznim vratima njenog stana i aktivirana je kada je ona otvarala vrata, saop�tilo je Ministarstvo unutra�njih poslova Srbije.

“Uvi?aj je u toku. U Knja�evac je odmah poslata ekipa MUP-a, na ?elu s na?elnikom Uprave kriminalisti?ke policije. Policija ?e preduzeti sve neophodne mere da se taj zlo?in re�i i da po?inioci budu privedeni pravdi. O svim saznanjima javnost ?e biti blagovremeno obave�tena kada istraga bude zavr�ena”, pi�e u saop�tenju MUP-a.

Ka�e se da je knja�eva?koj policiji u 6:35 prijavljena eksplozija u stanu sudije za prekr�aje Velimira Luki?a i da su policijski slu�benici utvrdili da je aktivirana eksplozivna naprava “za sada nepoznate proizvodnje”.

Novinarima u Knja�evcu ranije danas je re?eno bi tokom dana trebalo da bude izvr�ena obdukcija tela Radice Luki?, koja je podlegla povredama ubrzo posle eksplozije.

U Knja�evac je odmah poslata ekipa Ministarstva unutra�njih poslova, koju predvodi na?elnik Uprave kriminalisti?ke policije, a bi?e preduzete sve neophodne mere da se ovaj zlo?in re�i i da po?inioci budu uhap�eni.

Predsenik op�tine Knja�evac Mladen Radosavljevi? potvrdio je za B92 da je u bomba�kom napadu ubijena �ena stare�ine prekr�ajnog suda Velje Luki?a.

�Eksplodirala je naprava na vratima stana stare�ine za prekr�aje, poginula je njegova supruga. Policija svoj deo posla radi, ?ekaju da i sa strane do?u ekipe na uvi?aj. Ono �to mi kao op�tina mo�emo da uradimo, sazvali smo vanredno op�tinsko ve?e na kom ?emo osuditi napad i dogovoriti se da formiramo radno telo za bezbednost u op�tini i tra�i?emo da se za�tite svi gra?ani�, rekao je Radosavljevi?.

Podsetimo, pre skoro godinu dana na prakti?no isti na?in, u Knja�evcu ubijen je sudija, predsednik op�tinskog suda, Dragi�a Cveji?.

Na njega je, u trenutku kada je kretao na posao, u dvori�tu njegove ku?e, ba?ena bomba. Za to ubistvo optu�ene su tri osobe, ali proces protiv njih jo� uvek nije zavr�en.

Ministarstvo: Napad na dr�avu

Ministarstvo pravde Srbije insistira kod svih nadle�nih organa da �to pre otkriju po?inioce jutro�njeg zlo?ina?kog napada na sudiju u Knja�evcu u kome je stradala njegova �ena, i zahteva da oni budu najo�trije ka�njeni, izjavio je dr�avni sekretar tog ministarstva Slobodan Homen.

“Ovo nije napad samo na sudije. Ovo je napad na dr�avu i na ceo praviosudni sistem Srbije”, rekao je Homen.

On je naveo da Ministarstvo pravde insistira kod nadle�nih, Ministarstva unutra�njih poslova, Bezbednosno informativne agencije i Tu�ila�tva, da �to pre otkriju i najo�trije kazne po?inioce.

Dru�tvo sudija osu?uje napad

Dru�tvo sudija Srbije najo�trije je osudilo napad na sudiju Velimira Luki?a u Knja�evcu.

Predsednica upravnog odbora dru�tve Lidija ?uki? rekla je da je Ministarstvo pravde preduzelo neke mere za bezbednost sudija u zgradama sudova, ali i da se mora voditi ra?una i o njihovoj bezbednosti van sudskih zgrada.

Ona je rekla da za sada ne raspola�u informacijama da li su Luki?u bile upu?ivane neke pretnje i da li je, ukoliko je toga bilo, ne�to i preduzimano.

Homen je rekao da je vrlo indikativno da se zlo?ina?ki napad na nosioce pravosudsnih funkcija ponovo desio u Knja�evcu, gde je pre godinu dana od povreda zadobijenih u eksplozije bombe postavljene na kapiji privatne ku?e, �ivot izgubio predsednik Op�tinskog suda Dragi�a Cveji? (46).

“U slu?aju tog prvog dela, po?inilac se nalazi u pritvoru i o?ekujem i verujem da ?e nadle�ni organi �to pre otkriti i po?inioca jutro�njeg zlo?ina”, naveo je Homen.

On je rekao da je Ministarstvo pravde nadle�no za bezbednost u zgradama sudova i da je obezbe?ena sva neophodna opreme – uvedeni su video nadzor, naoru�ana sudska stra�a, kao i metal detektori na ulazima i vrata koja su neophodna za proveru da li se unose nedozvoljeni predmeti.

“Nadle�nost Ministarstva pravde se tu iscrpljuje, ali to nije dovoljno i o?igledno je potrebno da se sudijama i tu�iocima garantuje bezbednost i van zgrade suda, odnosno na ulici i u njihovim ku?ama. Zato je veoma va�no da nadle�ni organi postupe na adekvatan na?in”, rekao je Homen.

On je rekao da je problem u slu?aju zlo?ina?kog napada jutros u Knja�evcu �to nema registrovanih pretnji protiv stare�ine suda za prekr�aje, ali da veruje da ?e istraga biti zavr�ena i po?inioci privedeni pravdi.

Dr�avna sekretarka Gordana Puali? i pomo?nica ministra za pravosu?e Mirjana Tadi? otputovale su u Knja�evac.

Ministarka pravde Sne�ana Malovi? i kolektiv ministarstva pravde uputili su izraze sau?e�?a porodici Luki?.

Hronika

Nova tragedija u Knja�evcu

Bomba na stan sudije, poginula �ena

Autor: Blic online, Beta, Tanjug | 25.03.2009. – 10:12 izmena 14:02Radica Luki?, supruga sudije za prekr�aje u Knja�evcu Velimira Luki?a, preminula je jutros od posledica eksplozije, kada je otvorila vrata porodi?nog stana i time aktivirala eksplozivnu napravu, saop�tila je lokalna policija. Policija je ocenila da je eksplozivna naprava, jo� uvek nepoznate proizvodnje, najverovatnije bila postavljena na ulaznim vratima stana i da je aktivirana kada je Radica Luki? otvorila vrata.

Portparol Policijske uprave u Zaje?aru Zoran Stamenkovi? potvrdio je agenciji Beta da je jedna osoba nastradala od eksplozije bombe, koja se dogodila jutros u stambenoj zgradi u Knja�evcu oko 6.35.

“Policija je oko 6.35 obave�tena da je u ulici Branka Radi?evi?a broj 6, ispred stana sa istim brojem eksplodirala bomba u kojoj je jedna osoba zadobila te�ke telesne povrede od kojih je ubrzo preminula”, rekao je Stamenkovi?.
Ovo je drugi napad na sudije u tom gradu. Pro�le godine je od povreda zadobijenih od eksplozije bombe nastradao predsednik Op�tinskog suda u Knja�evcu, Dragi�a Cveji? (46). Povodom tog ubistva uhap�eno je vi�e osoba.

G17: Eksplozija u Knja�evcu poku�aj zastra�ivanja
Stranka G17 plus ocenila je dana�nji “bomba�ki napad” u Knja�evcu u kome je stradala supruga sudije za prekr�aje kao poku�aj zastra�ivanja nosilaca pravosudnih funkcija s ciljem spre?avanja borbe protiv kriminala. U saop�tenju ta stranka je najo�trije osudila jutro�nji napad, navodehi da policija u najkra?em roku mora da istra�i pozadinu tog doga?aja i prona?e ubice. “Postavljanje bombe ispred stana u kojem �ivi sudija sa porodicom predstavlja poku�aj zastra�ivanja nosioca pravosudnih funkcija radi spre?avanja borbe protiv kriminala. To govori da u Srbiji jo� postoje snage kojima nije u interesu da Srbija postane pravna dr�ava sa jakim institucijama i deo EU”, pi�e u saop�tenju G17 plus. Ta stranka je podsetila da jutro�nji doga?aj nije prvi slu?aj napada na sudije u Srbiji u proteklih godinu dana i pozvala nadle�ne organe da nosiocima pravosudnih funkcija obezbede adekvatnu za�titu.

Ubijena supruga sudije Luki?a

Tanjug/Beta, 25.03.2009 10:14:28
Poslednja promena: 25.03.2009 13:35:29
Ocena:

Komentara: 4
KNJA�EVAC – Radica Luki?, supruga sudije za prekr�aje u Knja�evcu Velimira Luki?a, preminula je jutros od posledica eksplozije, kada je otvorila vrata porodi?nog stana i time aktivirala eksplozivnu napravu, saop�tila je danas lokalna policija.
Policija je utvrdila da je eksplozivna naprava, za sada nepoznate proizvodnje, najverovatnije bila postavljena na ulaznim vratima stana i aktivirana je kada je Radica Luki? otvorila vrata.
Radica Luki? je zadobila te�ke telesne povrede od kojih je ubrzo preminula, navodi se u saop�tenju i dodaje da je eksplozija prijavljena policiji oko 6.35 sati.
U Knja�evac je odmah poslata ekipa Ministarstva unutra�njih poslova, koju predvodi na?elnik Uprave kriminalisti?ke policije a bi?e preduzete sve neophodne mere da se ovaj zlo?in re�i i da po?inioci budu uhap�eni.
Dodaje se da je uvi?aj u toku a da ?e o svim saznanjima javnost biti obave�tena kada istraga bude zavr�ena.
Ministarstvo pravde Srbije insistira kod svih nadle�nih organa da �to pre otkriju po?inioce jutro�njeg zlo?ina?kog napada na sudiju u Knja�evcu u kome je stradala njegova �ena, i zahteva da oni budu najo�trije ka�njeni, izjavio je dr�avni sekretar tog ministarstva Slobodan Homen.
“Ovo nije napad samo na sudije. Ovo je napad na dr�avu i na ceo praviosudni sistem Srbije”, rekao je Homen agenciji Beta.
On je istakao da Ministarstvo pravde insistira kod
nadle�nih, Ministarstva unutra�njih poslova, Bezbednosno informativne agencije i Tu�ila�tva, da �to pre otkriju i najo�trije kazne po?inioce.
Homen je rekao da je vrlo indikativno da se zlo?ina?ki napad na nosioce pravosudsnih funkcija ponovo desio u Knja�evcu, gde je pre godinu dana od povreda zadobijenih u eksplozije bombe postavljene na kapiji privatne ku?e, �ivot izgubio predsednik Op�tinskog suda Dragi�a Cveji? (46).
“U slu?aju tog prvog dela, po?inilac se nalazi u pritvoru i o?ekujem i verujem da ?e nadle�ni organi �to pre otkriti i po?inioca jutro�njeg zlo?ina”, naveo je Homen.
On je rekao da je Ministarstvo pravde nadle�no za bezbednost u zgradama sudova i da je obezbe?ena sva neophodna opreme – uvedeni su video nadzor, naoru�ana sudska stra�a, kao i metal detektori na ulazima i vrata koja su neophodna za proveru da li se unose nedozvoljeni predmeti.
“Nadle�nost Ministarstva pravde se tu iscrpljuje, ali to nije dovoljno i o?igledno je potrebno da se sudijama i tu�iocima garantuje bezbednost i van zgrade suda, odnosno na ulici i u njihovim ku?ama. Zato je veoma va�no da nadle�ni organi postupe na adekvatan na?in”, istakao je Homen.
On je rekao da je problem u slu?aju zlo?ina?kog napada jutros u Knja�evcu �to nema registrovanih pretnji protiv stare�ine suda za prekr�aje, ali da veruje da ?e istraga biti zavr�ena i po?inioci privedeni pravdi.

5 comments

 1. Zune and iPod: Most people compare the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It’s very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.

 2. “KADIJA TE TUZI,KADIJA TI SUDI”-poznata uzrecica koja delimicno daje odgovore za sve prestupe u Srbiji ne samo u Knjazevcu….

 3. Odrasla sam u Knjazevcu i taj grad nosim duboko u svom srcu. Nikada u ovom prelepom gradu nije bilo ovoliko zla! Sta se to desava sa onim mirnim, gostoljubivim ljudima koje sam nekada poznavala? Iskreno mi je zao zbog svih crnih vesti koje dolaze iz Male Venecije, ali kada ovako nesto pocne da se desava u mestu koje jedva broji 20 000 stanovnika sirokog srca, to jedino moze da bude znak da je u drzavi Srbiji nesto MNOGO TRULO!

 4. Pod hitno sprovesti temeljite i dugotrajne racije po knjazevackim kaficima (istrazni organi znaju koji su), i ocistiti leglo zajecarske i niske mafije koji preko sitnih lopovcica i mafijascica rasturaju drogu i sprovode trafiking. Ali hitno! Dosta je bilo podmicivanja!!!

 5. Саша Тодоровић

  С Т Р А Ш Н О ! ! !

  Наша варош је изгубила епитет мирног и сигурног места за живот!

  Питам се само, сада када се десила још једна трагедија, да ли неко у овој земљи осећа одговорност, или барем…грижу савести!?

  Плашим се да не…на жалост, Србија је још увек земља безакоња и силе…и људи без образа!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

Knjaževac : Održana 40. sednica Opštinskog veća ( Foto)

  Juče je u zdradi opštine Knjaževac  održana 40. sednica Opštinskog veća ...