Home / Politicka desavanja / Opstinsko vece osudilo zlocin i Formiran Savet za bezbednost

Opstinsko vece osudilo zlocin i Formiran Savet za bezbednost

Op?tinsko ve?e osudilo zlo?in i Formiran Savet za bezbednost

Op?tinsko ve?e u Knja?evcu danas je odr?alo hitnu sednicu sa koje je izdato saop?tenje za javnost, u kome se najo?trije osu?uje podmetanje ekplozivne naprave na vratima stana sudije Velimira Luki?a, kada je smrtno stradala njegova supruga Radica Luki?. Od dr?avnih organa zatra?eno je maksimalno anga?ovanje na pronala?enju po?inilaca ovog dela.


Op?tinsko ve?e u Knja?evcu donelo je re?enje o obrazovanju Saveta za bezbednost.Savet ima ?est ?lanova, predsedava predsednik Op?tine Mladen Radosavljevi?.?lanovi Saveta su zamenica predsedniika Vesna Simi?, predsednik Skup?tine op?tine Darko ?ivkovi?, kao i Radomir Veljkovi?, Milan Muminovi? i Davor Petrovi?. Savet za bezbednost ovla??en je da inicira,razmatra i tra?i od svih organa, posebno od Ministarstva unutra?njih poslova, definisanje stanja bezbednosti na podru?ju op?tine Knja?evac,informacije o preduzetim merama na rasvetljavanju krivi?nih dela. Dr?avni organi du?ni su da Savetu dostave informacije i konkretne izve?taje u roku koji nije kra?i od 15 dana.


One comment

  1. Саша Тодоровић

    С Т Р А Ш Н О ! ! !

    Наша варош је изгубила епитет мирног и сигурног места за живот!

    Питам се само, сада када се десила још једна трагедија, да ли неко у овој земљи осећа одговорност, или барем…грижу савести!?

    Плашим се да не…на жалост, Србија је још увек земља безакоња и силе…и људи без образа!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x

Check Also

U Regionalnom centru predavanje za pčelare

Udruženje pčelara “Lipa” organizuje predavanje za pčelare na temu “Izimljavanje pčelinjih zajednica”. ...