Home / Knjaževac / Knjaževac : Poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga 56.FKMS

Knjaževac : Poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga 56.FKMS

Organizacioni odbor Festivala kulture mladih Srbije, danas je  objavio poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga u Gurgusovačkoj kuli tokom održavanja 56. Festivala.

Ponude se podnose lično ili poštom na adresu: Festival kulture mladih Srbije Knjaževac, Branka Radičevića 1 (u zatvorenoj koverti overenoj pečatom). Na koverti naznačiti „Ponuda za ugostiteljske usluge – NE OTVARATI“. Na poleđini koverte navesti naziv, adresu i telefon ponuđača, kao i ime i prezime ovlašćenog lica za kontakt.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 28. juna (sreda) do 12:00 časova. Otvaranje ponuda obaviće se istog dana u 12:30 u prostorijama Doma kulture.Minimalna ponuđena cena mora biti 500.000,00 dinara. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je: najviša ponuđena cena.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefone: 019/731-804 i 732-520 svakog radnog dana od 8,00-14,00 časova.

Poziv za podnošenje ponuda preuzmite ovde.


x

Check Also

SUTRA SU MITROVSKE ZADUŠNICE

Srpska pravoslavna crkva i vernici će sutra, 5. novembra obeležiti jedan od ...