Home / Vesti iz Srbije / Bez posla ostaje 5.500 opštinskih činovnika

Bez posla ostaje 5.500 opštinskih činovnika

By Miloš Zdravković

Osnovni kriterijum za smanjivanje broja zaposlenih – četiri stalno zaposlena činovnika na 1.000 stanovnika. – Kako smanjenje broja zaposlenih izgleda na primeru opština Bojnik, Zrenjanin i Kladovo.


– Za „neposlušne” opštine predviđene su i kazne

U opštinskim administracijama u Srbiji bez posla će ostati više od pet i po hiljada zaposlenih činovnika (tačno 5.648 zaposlenih, ili 15 odsto) od ukupno 37.789 koji rade u lokalnim institucijama a finansiraju se iz lokalnog budžeta (u lokalnim institucijama koje se ne finansiraju iz lokalnog budžeta radi još 63.876 radnika). To je, kako „Politika” saznaje u vladinim krugovima, ključni podatak iz Predloga zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji. Pisci Predloga zakona navode da je cilj njegovog donošenja uvođenje evropskih standarda, povećanje efikasnosti lokalne administracije i uvođenje parlamentarne kontrole broja zaposlenih. Kao osnovni kriterijum uzeto je pravilo da maksimalan broj zaposlenih u opštinama i gradovima ne može biti veći od četiri stalno zaposlena činovnika na 1.000 stanovnika, a da maksimalan broj zaposlenih po ugovoru i na određeno ne može biti veći od 10 odsto zaposlenih za stalno. Po tom principu izračunato je da 110 opština ima višak činovnika u lokalnoj administraciji, a u 35 opština nema viška zaposlenih. Tako je, na primer, u 22 opštine grada potrebno smanjiti administraciju 10 odsto, u 35 opština gradova – 10 do 20 odsto, u 45 opština gradova trebalo bi je smanjiti od 20 do 30 odsto, a u osam opština gradova preko 30 odsto administracije je višak. Predlagači zakona spremni su da pojedinim opštinama i „progledaju kroz prste” pa zato uvode i tri korektiva za održivo smanjenje činovnika: za male opštine (do 15.000 stanovnika) gde posle smanjenja postoji rizik neodrživosti rada lokalne administracije, potrebno smanjenje se umanjuje za 50 odsto, za opštine koje dobijaju kroz transfere iz republičkog budžeta manje od 20 odsto lokalnog budžeta (a imaju više od 15.000 stanovnika) potrebno smanjenje se umanjuje za 50 odsto i za opštine i gradove kod kojih je potrebno smanjiti više od 20 odsto, neophodno smanjenje se umanjuje za pola od onoga što prelazi 20 odsto potrebnog smanjenja. Kako to konkretno izgleda prikazano je na primeru opština Bojnik, Zrenjanin i Kladovo. U opštini Bojnik ima 87 zaposlenih u lokalnoj administraciji, odnosno 6,63 na 1.000 stanovnika. Ukupno smanjenje u toj opštini trebalo bi da bude 35 činovnika, da bi se ispoštovao princip četiri zaposlena na 1.000 stanovnika. Ali, uvođenjem korektiva za male opštine vrednost se umanjuje za polovinu, pa će u Bojniku 17 radnika ostati bez posla. U opštini Zrenjanin učešće republičkog transfera u lokalnom budžetu 2008. godine iznosilo je 15,54 odsto. Ta opština ima 746 zaposlenih u lokalnoj administraciji (odnosno 5,65 zaposlenih na 1.000 stanovnika). Po navedenom principu, ukupno smanjenje u ovoj opštini trebalo bi da bude 218 radnika, ali uvođenjem korektiva ta vrednost umanjuje se za polovinu i tako će bez posla ostati 109 radnika. Posle tog smanjenja opština Zrenjanin će imati 637 zaposlenih. Kao treći primer uzeta je opština Kladovo u čijoj je lokalnoj administraciji zaposleno 165 radnika (odnosno 6,99 zaposlenih na 1.000 stanovnika). Po predlogu zakona 71 radnik u Kladovu trebalo bi da ostane bez posla (42,8 odsto), a ako se primeni predloženi korektiv, opština Kladovo će umesto 71 radnika otpustiti 52 zaposlena (31,4 odsto). Posle tog postupka Kladovo će imati 113 zaposlenih. Opštinama koje imaju višak zaposlenih ostaje da samostalno odluče da li će smanjiti lokalnu administraciju do maksimalnog broja činovnika ili će višak plaćati građani te opštine. Predlog zakona predviđa da sve opštine i gradovi do 31. decembra ove godine moraju doneti nove sistematizacije radnih mesta i objaviti ih na internet-stranici opštine i Ministarctva finansija. Opština koja do tog datuma ne smanji broj zaposlenih do maksimalnog broja, od 1. januara 2010. godine će srazmerno dobijati manje transfere iz republičkog budžeta u zavisnosti od broja zaposlenih koji prelazi maksimalan broj. A ukoliko je broj zaposlenih manji od maksimalnog broja zaposlenih na dan stupanja na snagu navedenog zakona, opština ne može povećavati taj broj do 31. decembra 2010. godine. Posle toga svako novo zapošljavanje mora da odobri vlada. Za „neposlušne” opštine predviđene su i kazne, pa na svaki 0,1 promil iznad maksimalnog broja zaposlenih, transferi iz republičkog budžeta umanjuju se za jedan odsto opredeljenih mesečnih transfera u tekućoj godini. Na primeru grada Leskovca to izgleda ovako: u lokalnoj administraciji ima 1.050 zaposlenih (prosek: 6,72 na 1.000 stanovnika), a treba da smanji za 317, odnosno da smanji na 4,69 na 1.000 stanovnika. Ukupni mesečni transfer u 2009. godini je 44.500.671 dinar. U slučaju da opština ne smanji broj zaposlenih ni za jednog činovnika, ukupno smanjenje transfera mesečno će biti 9.042.307 dinara. A u slučaju da za polovinu smanji višak zaposlenih (odnosno 159 činovnika), ukupno smanjenje transfera mesečno bi iznosilo 4.494.568 dinara. I na kraju, predviđeno je da radnici koji ostanu bez posla dobijaju otpremninu koju obezbeđuje lokalna samouprava (isplaćuje se za svaku navršenu godinu radnog staža u visini trećine prosečne plate) i nadoknadu za nezaposlene (od 80 do 160 odsto minimalne zarade u Republici, koja u ovom trenutku iznosi 15.138 dinara, a isplaćuje se u periodu od tri do 12 meseci u zavisnosti od dužine radnog staža). O sprovođenju zakona brinuće Ministarstvo finansija, a odgovorna je i jedinica lokalne samouprave koja je dužna da o tome izveštava vladu.

Miša Brkić “Politika”

Leave a Reply

x

Check Also

Raspisan konkurs za sve koji žele da budu deo Gorske službe spasavanja

Gorska služba spasavanja Srbije raspisala je konkurs za sve koji žele da ...