Home / Vesti iz Knjazevca / JP Razvoj / Radovi na istočnom groblju u Knjaževcu

Radovi na istočnom groblju u Knjaževcu

Radovi na istočnom groblju u Knjaževcu

Ilustracija

Zboš proširenjem istočnog grobnja u Knjaževcu a zbog same konfiguracije terena javila se potreba za izradom betonskih stepenica u groblju koje bi povezale glavnu saobraćajnicu sa poprečnim prilazima.JP „Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac raspisala je  javnu nabavku, broj JN 27/2014 koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti su radovi – Radovi na istočnom groblju.Predmet Javne nabavke su radovi na izgradnji pešačkih staza, kao i  betonski radovi.

Predviđeno je stepenište je dužine 10,26 m, širine 1,50 m od armiranog betona marke MB 30. Radovim je obuhvaćen i mašinski iskop, utovar i odvoz materijala III kategorije, kao i izrada tampona od šljunka debljine 20 cm. Celom dužinom sa jedne strane predviđena je izrada čelične ograde od okruglih cevi koja je detaljnije opisana u predmeru radova.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na portalu Uprave za javne nabavke i na zvaničnom veb sajtu Naručioca www.razvoj.rs. odnosno do 07.11.2014.godine do 1400 časova

Konkursnu dokumentaciju možete videti i  preuzmite u nastavku teksta.Preuzmite konkursnu dokumentaciju :


Izvor Knjaževačke vesti

Leave a Reply

x

Check Also

Knjaževac : Časopis „Istok“, broj 10

Novi, jubilarni broj „Istoka“ je sa 220 strana do sada najobimniji. „Istok“ ...