Home / Najave / Nacionalna strategija za razvoj civilnog društva

Nacionalna strategija za razvoj civilnog društva

strategiija

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije organizuje konsultativni sastanak u okviru procesa izrade Nacionalne strategije i Akcionog plana za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period 2014 – 2018. godine. Sastanak se održava 24. oktobra u Zaječaru, a poziv za učešće upućen je predstavnicima organizacija civilnog društva u opštinama Zaječarskog i Borskog okruga.Proces izrade ovog važnog nacionalnog strateškog dokumenta je podržan u okviru EU IPA 2011-2013 projekta „EU podrška Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom“, dok je ovaj sastanak deo velikog participativnog procesa na lokalu i realizuje se u okviru projekta „Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva“, uz podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) u Republici Srbiji.


Proces izrade prve Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period 2014. do 2018. godine je otpočeo velikom nacionalnom konferencijom (20 – 21. februara 2014. godine) na kojoj je više od 350 organizacija civilnog društva definisalo prioritetna poglavlja kao okvir buduće Strategije. Nakon što je ekspertska grupa, sastavljena od vodećeg eksperta i troje eksperata izabranih javnim pozivom, sačinila radni tekst strateškog okvira i predložila mere, Projektna grupa sastavljena od predstavnika 12 resornih ministarstava i Stalne konferencije gradova i opština je verifikovala tekst prvog nacrta koji je stavljen na uvid javnosti na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom www.strategija.civilnodrustvo.gov.rs.

Kroz mogućnost interaktivnog komentarisanja i davanja sugestija, uz podršku USAID Srbija, u okviru projekta „Podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva“, održavanje niza konsultativnih sastanaka, predstavlja deo participativnog procesa izrade Strategije koji će omogućiti predstavnicima organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava, medija, predstavnicima sindikata i poslodavaca i drugim zainteresovanim stranama da učestvuju u daljoj razradi predloženih ciljeva, mera i aktivnosti, u cilju dobijanja što kvalitetnijeg sadržaja buduće Strategije i Akcionog plana.

 

 

 

Iyvor Knjazevacke vesti

Leave a Reply

x

Check Also

Mihajlović na otvaranju deonice auto-puta od Pirota do Dimitrovgrada (Foto & Video)

Zamenik predsednika opštine Miroljub Mihajlović prisustvovao je  otvaranju deonica auto-puta od Pirota ...