Home / Timocka krajina / Knjaževac / Knjaževac : Parlament usvojio set pravosudnih zakona

Knjaževac : Parlament usvojio set pravosudnih zakona

Poslanici Skupštine Srbije izglasali set pravosudnih
zakona. Zakonom o sedištima i područjima sudova, broj osnovnih sudova
povećaće se sa 34 na 66, a broj sudskih jedinica svesti na 29.

.

Skupština
Srbije usvojila je set pravosudnih zakona, među kojima i Zakon o
sedištima i područjima sudova i tužilaštava, koji predviđa da 66
osnovnih sudova i 58 javnih tužilaštava počne da funkcioniše od 1.
januara 2014. godine.

Tako će javno tužilaštvo u Vranju biti nadležno i za osnovni
sud u Bujanovcu, tužilaštvo u Zaječaru i za osnovni sud u Knjaževcu,
tužilašto u Negotinu i za osnovni sud u Majdanpeku, potom tužilaštvo u
Novom Pazaru i za sud u Sjenici.

Skupstina.jpgNova mreža sudova, koja podrazumva povećanje broja osnovnih sudova sa
34 na 66, predložena je kako bi se otklonili nedostaci postojeće,
budući da se pokazala kao neefikasna, a građanima je otežavala pristup
pravdi, objasnio je tokom skupštinske rasprave ministar pravde Nikola
Selaković.

Nova mreža podrazumeva i smanjenja broja sudskih
jedinica, koje su se, kako je naveo predlagač, pokazale neracionalne, pa
će tako u Srbiji od 2014. godine raditi 29 sudskih jedinica.

Amandmanima
skupštinškog Odbora za pravosuđe i poslanika sudske jedinice dobili su i
Varvarin, Bogatić, Kovačica, Ćupriji, Nova Varoš i Koceljeva.

Novim
zakonom i broj osnovnih javnih tužilaštva se povećava i to sa 34 na 58,
tako da će zbog racionalnosti neka tužilaštva imati nadležnost za dva
suda.

Tako će javno tužilaštvo u Vranju biti nadležno i za osnovni
sud u Bujanovcu, tužilaštvo u Zaječaru i za osnovni sud u Knjaževcu,
tužilašto u Negotinu i za osnovni sud u Majdanpeku, potom tužilaštvo u
Novom Pazaru i za sud u Sjenici.

Potom će tužilaštvo u Pirotu biti
zaduženo i za sud u Dimitrovgradu, tužilaštvo u Prijepolju i za sud u
Priboju, tužilaštvo u Sremskoj Miitrovici i za sud u Šidu, a tužilaštvo u
Čačku i za sud u Ivanjici.

Parlament.jpg

Mreža osnovnih sudova i javnih tužilaštava na Kosovu i Metohiji
određivaće se posebnim zakonom, koji treba da bude donet do 31. decembra
ove godine.

Novim zakonom nije se menjala teritorijalna
organziacija prekršajnih sudova, pa će i dalje postojati 44 prekršajna
suda, što je u skladu sa potrebama Srbije, objašnjava predlagač.

Zakon
predvđa postojanje 25 viših sudova, 16 privrednih sudova, četiri
apelaciona suda i to u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu.

Poslanici su usvojili i izmene Zakona o uređenju sudova, sudijama i o javnom tužilaštvu.

Novine
u izmenama Zakona o uređenju sudova odnose se na promenu nadležnosti
osnovnih i viših sudova, kao i propisivanje posebnog postupka za zaštitu
prava na suđenje u razumnom roku o kojem će se odlučivati u okviru
sudskog sistema.

To znači da ustavna žalba neće biti jedino
pravno sredstvo koje stranka ima zbog povrede prava na suđenje u
razumnom roku kao što je do sada bilo.

Predviđeno je da se onaj
ko smatra da mu je povređeno pravo na suđenje u razumnom roku obrati
višem sudu koji, ako je zahtev opravdan, može odrediti nižem sudu rok u
kome je dužan da okonča postupak, a može odrediti i privremenu naknadu
za povredu tog prava koja se isplaćuje iz budžeta.

Jačanje
zaštite prava na suđenje u razumnom roku trebalo bi, prema recima
predlagača, da poveća disciplinu u radu sudova i smanji broj podnetih
ustavnih žalbi Ustavnom sudu, kao i predstavki Evropskom sudu za ljudska
prava u Strazburu.

Poslanici.jpg

Izmenama
Zakona o sudijama kojima su precizirane odredbe koje uređuju institut
premeštaja sudija bez njegove saglasnosti, tako što je propisano da
sudija može biti premešten samo u sud istog stepena koji preuzima
nadležnost ukinutog suda.

Preciznije se određuju slučajevi kada
sudiji predmet može biti oduzet i dostavljen u rad drugom sudiji, a rad
sudija i predsednika sudova vrednovaće tročlana komisije Visokog saveta
sudstva, pri čemu će sudije višeg stepena vrednovati rad sudije nižeg
stepena.

Usvojene su u izmene Zakona o javnom tužilaštvu koje
omogućavaju da osnovno javno tužilaštvo može biti osnovano i za područje
više osnovnih sudova, kao i da tužilaštva mogu imati svoja odeljenja
van svog sedišta.

Utvrđena je obaveza republičkog javnog tužioca da podnosi redovni godišnji izveštaj o radu tužilaštava u Srbiji.

Primena izmena zakona o uređenju sudova, o sudijama i o javnom tužilaštvu počeće od 1. januara 2014. godine.


Izvor RTS

Leave a Reply

x

Check Also

Festival hrišćanske kulture u Zaječaru (Video)

Pod okriljem II Festivala hrišćanske kulture, Njegovo Preosveštenstvo Episkop timočki g. Ilarion ...