Home / Timocka krajina / Knjaževac / Knjaževac : Odluka o izmeni Odluke o finansiranju projekata

Knjaževac : Odluka o izmeni Odluke o finansiranju projekata

Opstina kNjaževac tender

Na osnovu člana 17 Odluke o načinu finansiranja projekata udruženja oz budžeta opštine Knjaževac, predsednik opštine doneo je odluku o Odluku o izmeni Odluke o izboru projekata udruženja koji se finansiraju iz budžeta opštine Knjaževac u 2015. godini.

Predsednik opštine Knjaževac obratio se dana 29.04.2015. godine Komisiji za sprovouđenje javnog konkursa za finansiranje projekata udruženja iz budžeta opštine Knjaževac za 2015. godinu zahtevom za raэmatranje zaključka Opštinskog veća opštine Knjaževac broj 06-28/2015-09 godine od dana 09.04.2015. godine. S obzirom na to da je u budžetu osgalo još rasoloživih sredstava za ove namene, u istom zahtevu zatraženo je ponovno razmatranje prispelih ponuda na javni konkurs za finansiranje organizacija iz budžetu opštine Knjaževac u 2015. godini, kao i dostava predloga za finansiranje projekata.
Komisija эa za sprovođenje javnog konkursa za finansiranje projekata udruženja iz budžeta opštine Knjaževac za 2015. godinu održala je sednicu istog dana, i u izveštaju o stručnoj oceni prijava- projekata udruženja, broj 024-11/2015-02 od dana 29.04.2015. godine, predložila predsedniku Opštine Knjaževac da poveće iznose za finansiranje projekata udruženja Manifesto pod nazivom „Knjaževac najbolje“ sa 150.000,00 na 300.000,00 dinara i udruženja multipleksleroze „Ruka je pružena“ sa 500.000,00 na 650.000,00 dinara.
Predsednik opštine Knjaževac razmotrio je predlog Komisije iz prethodnog stava i odlučio kao u glavi II  ove Odluke


Preuzmite dokument 

Leave a Reply

x

Check Also

Osam zlatnih medalja za Knjaževčane

Na  šestom Državnom prvenstvu u Powerliftingu Raw & EQ koje je održano ...