Home / Timocka krajina / Knjaževac / Knjaževac : Imenovana komisija za za ocenu projekata medija

Knjaževac : Imenovana komisija za za ocenu projekata medija

opstina Knjazevac

Na osnovu odredaba člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. Glasnik RS“, broj 83/2014), člana 19.-23., a u vezi sa članom 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja broj 110-00-00060/2014-04 od 13.11.2014. godine, člana 31. Statuta opštine Knjaževac („Sl. list opštine Knjaževac“, broj 4/09) i Zaključka Opštinskog veća broj 06-24/2015-09 od 30.03.2015. godine, predsednik Opštinskog veća Milan Đokić doneo je Rešenje o imenovanju  Komisija za ocenu projekata podnetih na Konkurs za sufinansiranje projekata iz buceta opštine Knjaževac u oblasti javog informisanja radi ostvarivanja jasnog interesa u 2015. godini, kao i donošenje predloga o raspodeli sredstava sa obrazloženjem, u sledećem sastavu:


1. Stojan Bogdanović, akademik, član,
2. Nino Brajović, predsednik UNS-a , na predlog ANEM-a, UNS-a NUNS-a, nezavisnog Društva novinara Vojvodine i Lokal pres, član,
3. B Biljana Ljubisavljević , novinar na predlog Drušva novinara Niša, član.
Inače zadatak Komisije je da na prvoj sednici izabere predsednika Komisije, koji je dužan da koordinira i vodi rad sednice Svaki član Komisije je dužan da nezavisno izvrši ocenjivanje prisprelih projekata za svaki projekat ponaosob i po svakom od kriterijuma.

Nakon ocenjivanja projekata na način i po postupku iz prethodnog stava, Komisija je dužna da sačini predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem, potpisan od strane svih članova Komisije, i isti dostavi predsedniku Opštinskog veća radi donošenja odluke o raspodeli sredstava. Komisija je dužna da na pismeni zahtev predsednika Opštinskog veća u roku određenom u pismenom zahtevu, ispravi nepravilnosti ili greške i tako ispravljen predlog dostavi predsedniku Opštinskog veća. Komisija o svom radu vodi zapisnik.
Administrativno — tehničke poslove za potrebe Komisije obavlja sekretar Komisije, koji nije član Komisije i koga određuje načelnik Opštinske uprave rešenjem.Preuzmite dokument


Leave a Reply

x

Check Also

Prezentacija rakija brenda “Gospodska“ (Foto & Video)

– U Domu kulture u Knjaževcu je krajem protekle nedelje Firma “Frutimo“ ...