Home / Bezbednost / Knjaževac : Čišćenje snega i leda obavezno !!!

Knjaževac : Čišćenje snega i leda obavezno !!!

Obaveštavaju se svi građani na teritoriji opštine Knjaževac, odnosno. svi
korisnici komunalnih usluga (građani, pravna lica i preduzetnici) da
zbog izmenjenih klimatskih promena na lokalnom nivou, u ovom zimskom
periodu obrate naročitu pažnju na čistoću grada.

Iz tih razloga,o održavanju čistoće na trotoarima i delovima kolovoza
koji se koriste kao trotoari (ako to nije povereno komunalnom preduzeću i
preduzetniku) staraju se vlasnici, zakupci, odnosno korisnici stambenih
ili poslovnih prostorija i neizgrađenih placeva koji se nalaze u tim
ulicama.

Čišćenjem se zahteva, trotoar i polovina ulice prema središtu ulice, a u dužini koja se graniči sa objektom, odnosno placem.

Korisnici stambenih i poslovnih prostorija, obavezni su da čišćenje
navedenih površina vrše dva puta nedeljno i to sredom i subotom.

Svo sakupljeno smeće mora se odložiti u sopstvene posude za smeće.
O održavanju čistoće na prostorima oko stambenih zgrada za kolektivno stanovanje, staraju se solidarno korisnici stanova.


Gore navedene radnje obuhvaćene su članom 17. i 18. Odluke o održavanju čistoće i deponije.
Kako smo trenutno u zimskom periodu gde se očekuju obimnije padavine
snega sa pojavom leda, to se radi obezbeđenja kretanja pešaka, u zimskom
periodu, sa trotoara i drugih javnih površina mora blagovremeno
uklanjati sneg i led, a u slučaju poledice, navedene površine moraju se
posipati pogodnim materijalom koje onemogućava klizanje.
Sa javnih površina (trotoara i ulica) namenjenih za kretanje pešaka,
sneg i led se moraju očistiti odmah po prestanku padavina. Ako je do
prestanka padavina došlo u toku noći, sneg i led se sa površina moraju
očistiti najkasnije do 08 časova narednog dana.

Korisnici stambenih i poslovnih prostorija koji su locirani pored ulice,
ili drugih javnih površina, treba da uklone sneg i led sa krovova tih
objekata, kada isti predstavljaju opasnost za prolaznike.
Uklanjanje snega i leda sa trotoara i krovova sakuplja se na gomilu, pri
čemu se mora voditi računa da se ne zatrpavaju olučne cevi i slivnici,
kao i da se ne ometa prolaz pešaka. Zabranjeno je iz dvorišta iznositi
sneg i led i bacati na trotoar i kolovoz. Ako je velika količina snega
isti se izvozi na za to određeno mesto.
Navedene radnje obuhvaćene su članom 36. – 43. Odluke o održavanju čistoće i deponije.
Za sprovođenje nabrojanih mera odgovorni su građani, komunalno preduzeće
i preduzetnik kome je povereno obavljanje komunalne delatnosti
održavanje čistoće.

Sve napred navedene radnje, ove Odluke su sankcionisane.

U slučaju neizvršavanja navedenih radnji, poslove inspekcijskog nadzora
nad primenom ove Odluke i nad obavljanjem komunalnih delatnosti, vrši
komunalna inspekcija i inspekcija za zaštitu životne sredine Opštinske
uprave opštine Knjaževac, vođenjem upravnog nadzora, podnošenjem zahteva
za pokretanje prekršajnog postupka, kao i naplata novčane kazne na licu
mesta za svaki prekršaj posebno (mandatna kazna).

ODELjENjE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
OPŠTINSKE UPRAVE OPŠTINE KNjAŽEVAC


Izvor Knjaževačke vesti

Leave a Reply

x

Check Also

Osam zlatnih medalja za Knjaževčane

Na  šestom Državnom prvenstvu u Powerliftingu Raw & EQ koje je održano ...