Home / Obaveštenja / Danas je Vavedenje Presvete Bogorodice

Danas je Vavedenje Presvete Bogorodice

         04.12.2013
Julijanski (stari) kalendar:
        
21.11.2013

Vavedenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih
praznika posvećenih Bogomajci, biće obeležen danas u hramovima Srpske
pravoslavne crkve i pravoslavnim domovima.

Ovaj praznik, obeležen crvenim slovom u bogoslužbenom kalendaru SPC kao
zapovedni praznik, slavi se kao uspomena na dan kada je Bogorodica, u
pratnji svojih roditelja Joakima i Ane, prvi put uvedena u hram Božji.

Činom Vavedenja Marijinog, kaže jevanđelsko predanje, sveti roditelji
ispunili su zavet da će porod, kojeg dugo nisu imali, „predati Bogu na
službu“.

„Napred su išle device, sa zapaljenim svećama, a za njima presveta Deva,
ukrašena carskim blagoljepnim haljinama, kako priliči kćeri carevoj i
nevesti Božjoj“, zapisano je u „Prologu“ vladike Nikolaja Velimirovića.


.

Vavedenje je slava manastira Hilandar na Svetoj Gori, pa će bratsvo
srpske carske lavre proslaviti praznik svoje zaštitnice i zaštitnice
čitavog Atosa.

Prema predanju, Bogorodica je jedina žena koja je stupila na tlo Svete
Gore na svom misionarskom putovanju po povratku iz Svete Zemlje.

Na pravoslavnim ikonama posvećenim ovom prazniku slika se Bogorodica u
pratnji devojaka sa upaljenim voštanicama, a jedna od najlepših
predstava je slavska ikona manastira Hilandar.

U Crkvi kralja Milutina u Studenici je jedna od najvrednijih i najbolje očuvanih fresaka sa istom scenom Vavedenja.

Na slavskim ikonama Vavednja slika se takođe i scena iz jerusalimskog
hrama, u kojoj trogodišnju Mariju i njene roditelje prima prvosveštenik
Zaharija, otac Jovana Preteče.

sreda 4. decembar (21.nov) +++ VAVEDENJE PRESVETE BOGORODICE post


Vavedenje Presvete Bogorodice

Kada
se Presvetoj Devi Mariji navršiše tri godine od rođenja, dovedoše je
roditelji njeni sveti, Joakim i Ana, iz Nazareta u Jerusalim, da je
predadu Bogu na službu prema ranijem obećanju svome. Tri dana puta ima od
Nazareta do Jerusalima; no idući na bogougodno delo taj put ne beše im
težak. Sabraše se i mnogi srodnici Joakimovi i Anini, da uzmu učešća u
ovoj svetkovini, u kojoj uzimahu učešća nevidljivo i angeli Božji. Napred
iđahu device sa zapaljenim svećama u rukama, pa onda Presveta Deva,
vođena s jedne strane ocem svojim a s druge majkom. Beše Deva ukrašena
carskim blagoljepnim odećama i ukrasima, kako i priliči kćeri carevoj,
nevesti Božjoj. Za njima posledovaše množina srodnika i prijatelja, svi sa
zapaljenim svećama. Pred hramom beše 15 stepena. Roditelji digoše Devu na
prvi stepen, a ona onda sama brzo uziđe do vrha, gde je srete
prvosveštenik Zaharija, otac sv. Jovana Preteče, i uzevši je za ruku
uvede je ne samo u hram nego u Svяtaя svяtыhъ u Svetinju nad Svetinjama, u
koju niko nikada ne ulažaše osim arhijereja, i to jedanput godišnje. Sv.
Teofilakt Ohridski veli, da je Zaharija „van sebe bio i Bogom obuzet”
kada je Devu uvodio u najsvetije mesto hrama, iza druge zavese, inače se
ne bi mogao ovaj postupak njegov objasniti. Tada roditelji prinesoše
žrtvu Bogu, prema zakonu, primiše blagoslov od sveštenika, i vratiše se
doma, a Presveta Deva osta pri hramu. I prebivaše ona pri hramu punih 9
godina. Dok joj behu roditelji živi posećivahu je često, a naročito
blažena Ana. Kada pak roditelji njeni behu Bogom odazvani iz ovoga sveta,
Presveta Deva osta kao siroče, i ne željaše nikako do smrti udaljavati se
iz hrama niti stupati u brak. Kako to beše protivno i zakonu i običaju u
Izrailju, to ona po navršetku 12 godina bi data sv. Josifu, srodniku
svome u Nazaret, da pod vidom obručnice živi u devstvenosti, te tako i
da svoju želju ispuni i prividno zakon zadovolji. Jer u to vreme ne znade
se u Izrailju za devojke zaveštane na devstvo do kraja života. Presveta
Deva Marija beše prva takva doživotno zaveštana devojka, i njoj posle
sledovahu u crkvi Hristovoj hiljade i hiljade devstvenica i devstvenika.

Roditelji Svetu Devu

U hram sveti uvođahu,

I po svome obećanju

Gospodu je predavahu:

Hram se u hram uvođaše,

Dok angeli zapojaše,

Zapojaše u milini

Maloj Devi u belini.

Našu Devu deve prate

Sa himnama i svećama,

Zaharija privodi je

Svetinji nad Svetinjama;

U svetinju uvodi je

Gde se strašna tajna krije

Gde je ćivot od zaveta,

Gde je zlatna kadilnica,

Gde je žezal i gde mana,

Gde svih tajni sakrivnica —

Tu se vodi Deva čista,

Tajni ćivot živog Hrista.
RASUĐIVANJE
Pokori se volji Božjoj i ne
ispituj suviše sudove Božje, jer možeš s uma sići. Jer su sudovi Božji
bezbrojni i nedokučni. Neki monah u pustinji misleći za sebe da je
dostigao savršenstvo moljaše se Bogu još, da mu Bog otkrije Svoje
različne sudove u životu ljudskom. I Bog mu stavi pomisao u um, da ide na
daleko nekome starcu duhovniku, i pita o tome. Kada pak monah beše na
putu pridruži mu se angel Božji u vidu obična čoveka i reče mu da i on
hoće k onome starcu. Putujući tako zajedno padoše na konak kod nekoga
bogoljubiva čoveka, koji ih dobro ugosti davši im da jedu iz srebrnog
tanjira. Kada jedoše, angel uze tanjir i baci ga u more. Monahu to beše i
čudno i krivo, no ćutaše. Drugi dan padoše na konak opet kod nekoga
čoveka gostoljubca, koji ih usrdno primi i svojski počasti. Pri polasku
izvede taj čovek sina svoga jedinca, da ga putnici blagoslove. A angel
Božji uze dete za gušu i udavi. Ražljuti se monah i upita angela, ko je
on i zašto takva nedela čini? Odgovori mu angel krotko: onaj prvi čovek u
svemu je Bogu ugodan, i ništa nema u domu njegovu što je nepravdom
stečeno osim onog srebrnog tanjira. Po Božjem sudu ja bacih onaj ukrađeni
tanjir, da bi čovek onaj bio u svemu prav pred Bogom. I onaj drugi muž
je Bogu ugodan, i nema ništa u domu njegovu što bi navlačilo gnev Božji
osim sina mu, koji bi, ako bi odrastao, bio veliki zlotvor i sasud
demonski. Zato po Božjem sudu udavih to dete, da mu dušu spasem za
vremena zbog dobrote očeve, a i oca da sačuvam od bede mnoge. Eto to su i
takvi su tajanstveni i nedokučni sudovi Božji. A ti, starče, idi u
svoju keliju i nemoj se truditi uludo ispitujući ono što je u vlasti
jedinoga Boga.

SOZERCANJE
Da sozercavam čudesno stvaranje sveta, i to:

1. kako stvori Bog čoveka od praha zemnoga;

2. kako mu dunu u nos duh životni;

3. kako posta čovek duša živa.

BESEDA
o vernima kao jednom telu i jednom duhu

Jedno tijelo, jedan duh (Ef. 4, 4).

Da se staraju verni, da budu jedno tijelo i jedan duh; to
preporučuje sveti apostol. Pod jednim telom razume se jedna vera, bez
cepanja, bez jeresi, bez samovolje: cela crkva je jedno telo, kome je
glava Hristos. Pod jednim duhom razume se ljubav, ljubav plamena svih
vernih prema Hristu, od koga proizlazi i uzajamna ljubav. Množina da bude
kao jednina; mnogo ljudi kao jedan čovek. To je čudo hrišćanske vere i
hrišćanske ljubavi. Nema te sile u svetu, koja može biti jačom sponom
među ljudima. Ni ista krv, ni isti jezik, ni isto ognjište, ni isti
roditelji, niti ma kakvi materijalni interesi – ništa od toga nije ni
izdaleka onakva silna spona kao vera i ljubav hrišćanska. Tom silnom i
neodoljivom sponom povezani su svi članovi crkve među sobom. I crkva
Božja stoji kao jedan čovek, u vremenu i u večnosti – Jedno tijelo,
jedan duh. Ovome čudesnom jedinstvu ništa tako ne protivreči kao gordost
pojedinih ljudi. Gordost krivi veru, hladni ljubav; gordost stvara
jeresi, cepa crkvu, žrtvuje dobro celine ugodnosti ličnoj. Gordost je u
suštini odsustvo i vere i ljubavi. Neka nas Bog, braćo, sačuva od
gordosti, praiskonog neduga roda ljudskog. Da bi bili vazda jedno tijelo i
jedan duh u Gospodu našem Isusu Hristu. Tebi Gospode Isuse, Tebi Glavo
Crkve, Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Dan Novi Stari Praznik  
neđelja 1. decembar (18.nov) Sveti mučenik Platon; sveti mučenici Roman i Varul Otrok post
ponedeljak 2. decembar (19.nov) Sveti prorok Avdija; prepodobni Varlaam i Joasaf post
utorak 3. decembar (20.nov) Prepodobni Grigorije Dekapolit (Pretprazništvo Vavedenja) post
sreda 4. decembar (21.nov) +++ VAVEDENJE PRESVETE BOGORODICE post
četvrtak 5. decembar (22.nov) Sveti apostoli Filimon, Apfija i Arhip; sv. Mučenica Kikilija post
petak 6. decembar (23.nov) Sveti Amfilohije Ikonijski; sveti Grigorije; sveti Aleksandar Nevski post
subota 7. decembar (24.nov) Sveta velikomučenica Ekaterina post
neđelja 8. decembar (25.nov) Sveti sveštenomučenik Kliment (Odanije Vavedenja) post
ponedeljak 9. decembar (26.nov) Prepodobni Alimpije Stolpnik post
utorak 10. decembar (27.nov) Sveti mučenik Jakov Persijanac; sveti Jakov Rostovski post
sreda 11. decembar (28.nov) Sv. Prepodobnomučenik Stefan; sveti mučenik Hristo post
četvrtak 12. decembar (29.nov) Sveti mučenici Paramon i Filumen post
petak 13. decembar (30.nov) Sveti apostol Andrej Prvozvani post
subota 14. decembar (1.dec) Sveti prorok Naum; sveti Filaret Milostivi post
neđelja 15. decembar (2.dec) Sveti prorok Avakum; sveti Car Uroš; prepodobni Joanikije Devički post
ponedeljak 16. decembar (3.dec) Sveti prorok Sofonije; prepodobni Jovan Ćutljivi post
utorak 17. decembar (4.dec) Sveta velikomučenica Varvara; prepodobni Jovan Damaskin post
sreda 18. decembar (5.dec) Prepodobni Sava Osvećeni; sveti Nektarije Bitoljski post
četvrtak 19. decembar (6.dec) +++ SVETI NIKOLA ČUDOTVORAC – NIKOLJDAN post
petak 20. decembar (7.dec) Sveti Amvrosije; prepodobni Grigorije Gornjački post
subota 21. decembar (8.dec) Prepodobni Patapije; sveti apostoli Sosten, Apolos i drugi s njima post
neđelja 22. decembar (9.dec) Začeće svete Ane (Detinjci) post
ponedeljak 23. decembar (10.dec) Sveti mučenici Mina i drugi s njim; sveti Jovan, Despot srpski post
utorak 24. decembar (11.dec) Prepodobni Danilo Stolpnik post
sreda 25. decembar (12.dec) Prepodobni Spiridon Čudotvorac, episkop Trimitunski post
četvrtak 26. decembar (13.dec) Sv. Muč. Evstratije; sv. sveštenomuč. Gavrilo; sv. Nikodim srpski post
petak 27. decembar (14.dec) Sveti mučenici Tirs, Levkije, Filimon, Apolonije i drugi s njima post
subota 28. decembar (15.dec) Sveti sveštenomučenik Elevterije; prepodobni Pavle post
neđelja 29. decembar (16.dec) Sveti prorok Agej; sveta Teofanija carica (Materice) post
ponedeljak 30. decembar (17.dec) Sveti prorok Danilo; sveti prepodobnomuč. đakon Avakum i iguman Pajsije post
utorak 31. decembar (18.dec) Sveti mučenik Sevastijan; sveti Modest i drugi post

Izvor Tanjug/ http://www.pravoslavnikalendar.iz.rsLeave a Reply

x

Check Also

Knjaževac : POČELA „ČITAONICA IGRAONICA“

Na Dečjem odeljenju Narodne biblioteke „Njegoš“ počela je realizacija edukativno zabavnog programa ...