Home / Istorijski dogadjaji / Danas je SVETI PANTELEJMON (27. jul/ 9. avgust)Pantelindan. Vašar panađur u Kalni

Danas je SVETI PANTELEJMON (27. jul/ 9. avgust)Pantelindan. Vašar panađur u Kalni

09.08.2009

Julianski (stari) kalendar:

27.07.2009

Sveti velikomučenik Pantelejmon
Rodom iz Nikomidije od majke hrišćanke i oca neznabošca. Majka mu se zvala Evula a otac Evstorgije. Kao mladić izučio lekarske nauke. Sveštenik Ermolaj prizva ga k sebi, nauči ga veri Hristovoj i krsti ga. Čudotvorno izleči Pantelejmon jednoga slepca, koga su drugi lekari uzalud lečili; izleči ga imenom Hristovim, i krsti ga. Iz zavisti optuže lekari Pantelejmona kao hrišćanina, i Pantelejmon izađe pred cara Maksimijana na sud. „I stade pred zemaljskim carem telom, a umom stajaše pred Carem nebeskim”.

Pred carem on se slobodno objavi hrišćaninom, i na oči careve izleči jednog uzetog čoveka od dugotrajne bolesti. Ovo čudo mnoge neznabošce privuče veri Hristovoj. Car ga stavi na muke, no Gospod mu se javi u nekoliko mahova i izbavi ga cela i nepovređena. Tada i sveti Ermolaj sa Ermipom i Ermokratom postrada. Osuđen na smrt sveti Pantelejmon kleče na molitvu. Utom dželat udari ga mačem po vratu, i mač se prebi kao da je od voska. I ne mogaše ga dželat pogubiti dok svetitelj ne svrši molitvu i sam ne reče da ga poseku. Njegove mošti postaše celebne. Beše posečen Pantelejmon pod nekom maslinom, koja potom postade sva okićena plodom. Pantelejmon – znači svemilostivi. Bog svemilostivi primi pravednu dušu njegovu, i proslavi ga među velikim svetiteljima svojim. Česno postrada za Hrista ovaj divni mučenik u mladosti svojoj 27. jula 304. godine. Sveti Pantelejmon priziva se u molitvama pri vodoosvećenju i jeleosvećenju (sveštanju masla) zajedno sa svetim Ermolajem i ostalim besrebrenicima i čudotvorcima. Najdivniji hram, posvećen ovom svetitelju, nalazi se u Svetoj Gori.


Sveti Kliment, arhiepiskop ohridski

Učenik svetog Metodija i Kirila. Po smrti svetog Metodija Kliment, pod pritiskom Nemaca, krete iz Moravske na jug. S Gorazdom, Naumom, Savom i Angelarijem – svi zajedno prozvati petočislenici – pređe Dunav, pogostova u cara Borisa Mihaila, i potom dođe u Ohridsku stranu. Prvo osnova manastir u Belici, gde mu beše i njegovo prvo episkopsko sedište. Docnije se preseli u Ohrid, odakle razvi veliku arhipastirsku i prosvetiteljsku delatnost za svu bližu i dalju okolinu. U Ohridu podiže sveti Kliment crkvu svetom Pantelejmonu. Imađaše mnogo učenika, koji prepisivahu knjige slovenskim pismenima za slovenski narod. Pri toj delatnosti naročito mu pomagaše sveti Naum. Činio je čudesa i za života svoga, kao što njegove mošti projavljuju celebnu moć do današnjega dana. Posle velikog truda i verne službe Bogu upokojio se mirno u Ohridu 916. godine. Čudotvorne mošti njegove počivaju u negdašnjem hramu Svete Bogorodice, koji se docnije prozvao po imenu svetog Klimenta.

Blaženi Nikolaj

Hrista radi jurodivi novgorodski. Sin bogatih roditelja. Ostavio bogatstvo i kao jurod jurio po ulicama, i kroz jurodstvo poučavao ljude. Njegov drug istoga podviga bio je blaženi Teodor. Jureći se jedanput pred svetom oni obojica pretrče reku povrh vode. Upokojio se u Gospodu 1392. godine.

Prepodobni Antusa

Posle dugog osamljeničkog podviga osnovala manastir od devedeset sestara. U vreme ikonoborstva pod Konstantinom Kopronimom svih devedeset monahinja budu ubijene, a prepodobna Antusa potom i sama skonča 759. godine.

Sto pedeset i tri mučenika

Sto pedeset i tri mučenika, potopljenih u moru u Trakiji.Sveti Pantelejmon je rođen u Nikomidiji u drugoj polovini II veka n. e., pod imenom Panteleon, kao sin rimskoga dvorskog velikodostojnika. Školovao se kod najobrazovanijih lekara onoga vremena, što je doprinelo da ubzro postane poznat i priznat medicinski stručnjak u celoj Nikomidijskoj oblasti. Svoje ime Pantelejmon, dobio je, po svedočenju Crkve, od samoga Gospoda u momentu stradanja, a značenje toga novog imena je „u svemu milostiv“, tj. „svemilostiv“.
Po završetku studija, mladi Pantelejmon počinje da leči farmaceutskim preparatima koje je sam spravljao koristeći se paralelno i prizivanjem imena Gospodnjeg, tj. hrišćanskim molitvama kojima se naučio od svog duhovnog oca sveštenika Ermolaja. Radio je kao dvorski lekar. Pošto se njegova slava medicinara neprestano širila, zavidne rimske dvorske vlasti su ga optužile kao političkog protivnika. Zahtevali su od njega da uspeh u svom radu pripiše paganskom božanstvu Asklepiju (Eskulapu), što je on kao hrišćanin odlučno odbio. Ovim je svesno osudio sebe na smrt. Stradao je posle dugotrajnog mučenja.

Sveti Pantelejmon je posećen mačem 27. jula 304. godine.

Kod Srba, u narodu, Sv. Pantelejmon je poznat i pod imenom Pantelej ili Pantelija.

Mnogi Srbi slave Sv. Pantelejmona kao svoju krsnu slavu, a mnogi nose ime ili prezime po njemu (Pantelija, Pantić, Pantelić,…) što svedoci o mnogovekovnoj tradiciji kulta ovog Svetog Lekara na ovim prostorima. Sveti Pantelejmon je dugo bio zaštitnik Crnogorske Države. Njegov lik se čak nalazio na crnogorskoj državnoj zastavi.

Delovi svetih moštiju ovog velikomučenika nalaze se u manastiru Hilandaru, kao i u trima crkvama u Beogradu: u hramu Rodenja Presvete Bogorodice na Kalemegdanu (crkva Ružica), zatim u hramu Svetog Arhangela Gavrila i u podvorju Moskovske patrijaršije, tj. u hramu Svete Trojice (tzv. Ruska crkva).

Sv. Pantelejmon se na ikonama predstavlja sa kutijom sa lekovima u rukama. Ovaj priznati medicinski stručnjak smatra se već skoro 2000 godina zaštitnikom medicine i farmacije. Slavi se 27. jula po starom, odnosno 9. avgusta po novom kalendaru.

Mr ph spec. Zorica Mitrovic


Rodom iz Nikomidije od majke hrišćanke i oca neznabošca. Majka mu ce zvala Evula a otac Evctorgije. Kao mladić izučio lekarcke nauke. Sveštenik Ermolaj prizva ga k cebi, nauči ga veri Hrictovoj i krcti ga. Čudotvorno izleči Pantelejmon jednoga clepca, koga cu drugi lekari uzalud lečili; izleči ga imenom Hrictovim, i krcti ga. Iz zavicti optuže lekari Pantelejmona kao hrišćanina, i Pantelejmon izađe pred cara Makcimijana na cud. „I ctade pred zemaljckim carem telom, a umom ctajaše pred Carem nebeckim.“ Pred carem on ce clobodno objavi hrišćaninom, i na oči careve izleči jednog uzetog čoveka od dugotrajne bolecti. Ovo čudo mnoge neznabošce privuče veri Hrictovoj. Car ga ctavi na muke, no Gocpod mu ce javi u nekoliko mahova i izbavi ga cela i nepovređena. Tada i cv. Ermolaj ca Ermipom i Ermokratom poctrada. Ocuđen na cmrt cv. Pantelejmon kleče na molitvu. U tom dželat udari ga mačem po vratu, i mač ce prebi kao da je od vocka. I ne mogaše ga dželat pogubiti dok cvetitelj ne cvrši molitvu i cam ne reče da ga poceku. Njegove mošti poctaše celebne. Beše pocečen Pantelejmon pod nekom maclinom, koja po tom poctade cva okićena plodom. Pantelejmon – znači cvemiloctivi. Bog cvemiloctivi primi pravednu dušu njegovu, i proclavi ga među velikim cvetiteljima cvojim. Čecno poctrada za Hricta ovaj divni mučenik u mladocti cvojoj 27 jula 304 god. Sv. Pantelejmon priziva ceu molitvama pri vodoocvećenju i jeleocvećenju (cveštanju macla) zajedno ca cv. Ermolajem i octalim bezcrebrenicima i čudotvorcima. Najdivniji hram, pocvećen ovom cvetitelju nalazi ce u Svetoj Gori.

Tekst preuzet iz knjige:

Sv. episkop Nikolaj žički,

„Ohridski prolog“

Sveti velikomučenik Pantelejmon. Mi to kažemo – Pantelindan. Vašari (panađuri) su u Krupnju, Markovcu, Jagodini, Kalni (kod  Knjaževca), Samailama (kod Kraljeva), Valjevskoj Mionici, Ubu i Takovu

Sveti velikomučenik Pantelejmon Leave a Reply

x

Check Also

Dečja prava u priči i praksi

Centar za kreativni razvoj – Knjaževac u sredu 13. septembra 2017. godine ...