Home / Drugi pišu / Danas je Božić

Danas je Božić

nas je Božić
07.01.2015
Julijanski (stari) kalendar:
25.12.2014
Najradosniji hrišćanski praznik, dan rođenja Hristovog, danas proslavljaju Srpska pravoslavna crkva i crkve koje poštuju Julijanski kalendar.
Proslava Božića, praznika rođenja Isusa Hrista, najradosnijeg događaja u hrišćanskom svetu, počela je u ponoć prvom Božićnom liturgijom u Hramu Svetog Save u Beogradu, koju je služio episkop toplički Arsenije. Patrijarh Irinej služio je jutarnju liturgiju u Sabornoj crkvi u Beogradu.

Proslava Božića, praznika rođenja Isusa Hrista, najradosnijeg događaja u hrišćanskom svetu, počela je u ponoć prvom Božićnom liturgijom u Hramu Svetog Save u Beogradu, koju je služio episkop toplički Arsenije. Patrijarh Irinej služio je jutarnju liturgiju u Sabornoj crkvi u Beogradu.

Božićnoj liturgiji prisustvovali su predsednik Srbije Tomislav Nikolić, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, ministar pravde Nikola Selaković, princ Aleksandar Karađorđević sa suprugom, beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar i mnogi građani.

Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej pozvao je u božićnoj poslanici vernike da u miru i ljubavi proslave Božić.

Patrijarh je pozdravio prisutne u Sabornoj crkvi rečima „Srećan praznik. Hristos se rodi!“ navodeći da je to radostan pozdrav koji se prenosi sa pokoljenja na pokoljenje.

„Danas slavimo rođenje sina božjeg koji se iz pevelike ljubavi prema svakome čoveku, bez izuzetka, spustio nama i postao čovek dajući nam priliku i pouku kako da sledimo njegov božanski put“, rekao je patrijarh dodajući da je Hristos – Bog ljubavi te da ga karakteriše ljubav prema ljudskom rodu.

Patrijarh Irinej je poručio i da ne možemo Boga ljubiti, a da ne ljubimo bližnje svoje.

„Ono što želimo danas jeste onaj mir koji je gospod doneo. Da bude prisutan pre svega u nama jer ako bude u nama moći ćemo da ga delimo sa drugima“, rekao je patrijarh dodajući da Bog želi da imamo mir i ljubav sa svakim čovekom bez obzira na poreklo, kultru, boju kožu…

Kako je rekao, posebno Gospodu molimo da zavlada mir jer su i danas prisutni nesporazumi, ratovi, nepravda i zlo u čitavom svetu.

Vernici u Srbiji sinoć su obeležili Badnje veče. Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej predvodio je osvećenje i paljenje badnjaka na platou ispred Hrama Svetog Save.

Dolazak Spasitelja

Prema jevanđelju, Isus Hristos je rođen tačno u ponoć, kada se najsjajnija zvezda koja se kretala od Istoka prema Zapadu zaustavila iznad pećine kraj Vitlejema.

Kao datum Hristovog rođenja, 25. decembar, uveden je u četvrtom veku, u vreme cara Arkadija. Ovaj datum se i danas poštuje, s tim što se on, prema julijanskom kalendaru, poklapa sa gregorijanskim 7. januarom, pa pravoslavne crkve koje poštuju julijansko vreme tog dana slave praznik rođenja Isusa Hrista.

Na Božić hrišćanske crkve slave dolazak Spasitelja, koji je došao među ljude da im ukaže na vrednosti vere u ljubav, da ih izmiri sa Bogom koga su se odrekli počinivši prvi greh.

U pećini u Vitlejemu Marija je u slamu povila novorođenog spasitelja i poklonila mu se kao Bogu.

„U isto vreme, nad zemljom izraelskom pojavi se velika sjajna zvezda koja beše neobična stoga što se nije kretala od istoka ka zapadu, već se kretala prema jugu, a ne beše na visini kao sve zvezde već u visini ptičijeg leta“, piše u Jevanđelju.

Zvezdu su četrdeset dana pratili trojica mudraca, Gašpar, Baltazar i Melkior, i stigavši u Jerusalim, u Vitlejemskoj pećini, nad kojom se zaustavila zvezda, poklonili se detetu „kao caru nad carevima i darivali ga zlatom, a potom tamjanom kao Boga i smirnom kao prvosveštenika i učitelja“.

Car Irod je, u strahu za svoj presto, naredio da se u Vitlejemu pobiju sva muška deca do dve godine, nadajući se da će među njima biti i novorođeni Isus. Prema Jevanđelju ubijeno je 14.000 dece, ali je sveta porodica prebegla u Misir u Egiptu, gde je živela do Irodove smrti.

Slavljenje u Srbiji

Na Božić u kuću prvi dolazi položajnik. Njegova prva dužnost je da poželi sreću, zdravlje i napredak domaćinovom domu.

Božić je uvek mrsni dan, kome je prethodio četrdesetodnevni božićni post. Na svečanoj božićnoj trpezi, najvažnija je česnica, pogača umešena od pšeničnog brašna bez kvasca.

U česnicu se stavlja zlatan ili srebrni novčić. Česnica se za ručkom isključivo lomi rukama, ne seče se nožem. Onaj ko u svom parčetu pronađe novčić, prema verovanju, imaće sreće u narednoj godini. Običaj je da se na trpezi nađe i božićna pečenica.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici Božić slave tri dana, koji su u njenom bogoslužbenom kalendaru obeleženi crvenim slovom. Drugi dan Božića je Sabor presvete Bogorodice koji crkva posvećuje Bogomajci u znak zahvalnosti što je rodila Spasitelja, dok se trećeg dana slavi sveti arhiđakon Stefan.

Pored Srpske pravoslavne crkve, Božić 7. januara proslavljaju Ruska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija, Sveta gora, starokalendarci u Grčkoj i egipatski Kopti, koji kao svoj bogoslužbeni poštuju julijanski kalendar.

U vezi sa Božićem kod Srba postoje brojni, ali u ponečemu i različiti običaji. Međutim, pozdravljanje za ovaj praznik je svugde isto: Hristos se rodi! Vaistinu se rodi!

sreda 7. januar (25.dec) +++ ROŽDESTVO HRISTOVO – BOŽIĆ

 


-BOŽIĆ – HRISTOVO ROĐENJE

Roždestvo Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista. „A kad se navrši vrijeme, posla Bog Sina svojega jedinorodnoga“ (Gal 4, 4), da spase rod ljudski. I kad se ispuni devet meseci od blagovesti, koju javi arhangel Gavril Presvetoj Devi u Nazaretu, govoreći: „Raduj se, blagodatna… evo začećeš i rodićeš sina, i nadjeni mu ime Isus“ (Lk 1, 18 i 31). U to vreme iziđe zapovest od kesara Avgusta, da se popiše sav narod u Carevini rimskoj. Shodno toj zapovesti trebaše svako da ide u svoj grad i tamo se upiše. Zato Josif Pravedni dođe s Presvetom Devom u Vitlejem, grad Davidov, jer oboje behu od carskog kolena Davidova. Pa kako se u taj maleni grad sleže mnogo naroda radi popisa, ne mogoše Josif i Marija naći konaka ni u jednoj kući, zbog čega se skloniše u jednu pećinu ovčarsku, gde pastiri ovce svoje zatvarahu. U toj pećini, a u noći između subote i nedelje, 25. decembra rodi Presveta Deva Spasitelja sveta, Gospoda Isusa Hrista. I rodivši Ga bez bola, kao što Ga je i začela bez greha, od Duha Svetoga, a ne od čoveka, ona Ga sama povi u lanene pelene, pokloni Mu se kao Bogu i položi Ga u jasle. Potom priđe i pravedni Josif, i on Mu se pokloni kao božanskom plodu devičanske utrobe. Tada dođoše i pastiri iz polja, upućeni od angela Božjeg, i pokloniše Mu se kao Mesiji i Spasitelju. I čuše pastiri mnoštvo angela Božjih gde poju: „Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja“ (Lk 2, 14). U to vreme stigoše i tri mudraca s Istoka vođeni čudesnom zvezdom, sa darovima svojim: zlatom, livanom i izmirnom, i pokloniše Mu se kao Caru nad carevima, i darivaše Ga darovima svojim (Mt 2). Tako dođe u svet Onaj, čiji dolazak bi prorečen od proroka, rodi se onako kako bi prorečeno: od Prečiste Deve, u gradu Vitlejemu, od kolena Davidova po telu, u vreme kada više ne beše u Jerusalimu cara od roda Judina, nego carovaše Irod tuđin. Posle mnogih Svojih praobraza i nagoveštenja, izaslanika i vesnika, proroka i pravednika, mudraca i careva, najzad se javi On, Gospodar sveta i Car nad carevima, da izvrši delo spasenja ljudskog, koje ne mogoše izvršiti sluge Njegove. Njemu neka je večna slava i hvala. Amin.
TROPAR (glas 4):Roždestvo Tvoje Hriste Bože naš, vozsija mirovi svjet razuma, v njem bo zvjezdam služašči, zvjezdoju učahusja, tebje klanjatisja solncu pravdi, i Tebe vjedjeti s visoti vostoka, Gospodi slava Tebje.
Iz ljubavi žarke Ti se c neba spusti,
Iz večne krasote u rugobu muke,
Iz večne svetlosti u mrak zlobni, gusti,
Davljenim u grehu pruži svete ruke.
Začudi se nebo, zemlja zatrese se:
Dobro došo, Hriste! Ljudi, radujte se!
Iz ljubavi žarke, kojom svet sotvori,
Ko rob se ponizi, da roblje odrešiš,
Da obnoviš kuću što Adam razori,
Da mračne prosvetiš, grešne da razrešiš.
Ljubav ne zna straha niti poniženja.
Dobro došo Hriste, Vladiko spasenja!
Iz ljubavi žarke, Care svih krasota,
Ti ostavi blesak krasnih heruvima,
U pećinu siđe ljudskoga života
C buktinjom i mirom očajnim ljudima.
Ustraši se zemlja: kako da T’ održi?
Dobro došo, Hriste. Tebe nebo drži!
Devica prekrasna davno Ti se nada,
Zemlja Ti ju diže da se kroz nju spustiš
C visokog prestola, iz nebeskog grada,
Da doneseš zdravlje, grehe da otpustiš.
O device sveta, kadilnice zlatna,
Slava ti i hvala, mati blagodatna!
RASUĐIVANJEGospodu Isusu rođenom u Vitlejemu najpre se pokloniše pastiri i mudraci (zvezdari) c Istoka, dakle, najprostiji i najmudriji ovoga sveta. I dan-danas najiskrenije se klanjaju Gospodu Isusu, Bogu i Spasu, najprostiji i najmudriji ovoga sveta. Pokvarena prostota i poluučena mudrost vazda su bili neprijatelji Hristova Božanstva i Njegovog Jevanđelja. No ko su bili ovi mudraci c Istoka? Ovo pitanje je naročito proučavao sv. Dimitrije Rostovski. On tvrdi, da su oni bili carevi nekih manjih oblasti ili pojedinih gradova u Persiji, Arabiji i Misiru. U isto vreme bili su oni veliki učenjaci u zvezdarstvu (astronomiji). Njima se javila ona čudesna zvezda, koja je nagoveštavala rođenje Novoga Cara. Po sv. Dimitriju ta se zvezda njima javila na devet meseci pre rođenja Gospoda Isusa, tj. u vreme začeća Presvete Bogorodice. To vreme od devet meseci oni su proveli u proučavanju te zvezde, u pripremanju za put i u putovanju. Stigli su u Vitlejem uskoro po rođenju Spasitelja sveta. Jedan od njih zvao se Melhior. On je bio star, sed, sa dugom belom kosom i bradom. On prinese Gospodu na dar zlato. Drugi se zvao Gaspar; lica crvena, mlad i bez brade. On prinese Gospodu na dar livan. Treći se zvao Valtazar, licem crn i vrlo bradat. On prinese Gospodu na dar izmirnu. Njihova tela po smrti preneta su u Carigrad, iz Carigrada u Milano, a iz Milana u Keln. Moglo bi se još dodati, da su ova trojica mudraca bili predstavnici tri glavne pace ljudske, koje su proizašle od Nojevih sinova: Sima, Hama i Jafeta. Persijanac je predstavljao Jafetite, Arabljanin Semite a Misirac Hamite. Tako da se može reći: kroz njih trojicu ceo rod ljudski poklonio se vaploćenom Gospodu i Bogu našemu.

SOZERCANJE

Da sozercavam krasotu duše Presvete Bogorodice i to:
1. kako duša njena beše svetla i neporočna,
2. kako duša njena beše ispunjena tišinom od vere i nade u Boga,
3. kako duša njena beše ispunjena blagouhanim mirisom od molitava.

BESEDA

o rođenju Gospoda Sina Božijeg
Izađoh od oca i dođoh na svijet (Jov. 16,28)

Sin Božiji jedinorodni, braćo, rođen u večnosti od Oca bez matere, rodi se u vremenu od matere bez oca. Ono prvo rođenje nedokučena je tajna Svete Trojice u večnosti, ovo drugo nedokučena je tajna sile i čovekoljublja Božijeg u vremenu. Najveća tajna u vremenu odgovara najvećoj tajni u večnosti. Ne ulazeći s malenom svećom našega razuma u ovu najveću tajnu, zadovoljimo se, braćo, saznanjem, da je naše spasenje poteklo ne od čoveka i ne od zemlje nego od najviših visina božanskoga nevidljivog sveta. Tolika je milost Božija i toliko je dostojanstvo čovekovo, da je sam Bog Sin spustio se iz večnosti u vreme, s neba na zemlju, s prestola slave u pećinu ovčarsku, samo da ljude spase, od greha očisti, i u Raj povrati. Izađoh od oca, gde imadoh sve, i dođoh na svet, koji mi ne može ništa dati. U pećini se rodi Gospod, da pokaže, da je ceo svet jedna tamna pećina, koju samo On jedini može osvetliti. U Vitlejemu se rodi Gospod – a Vitlejem znači dom hleba- da pokaže, da je On jedini hleb života, dostojan pravih ljudi.

O Gospode Isuse, prevečni Sine Boga Živoga, i Sine Deve Marije, osvetli nas i nahrani nas Tobom. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Dan Novi Stari Praznik
četvrtak 1. januar (19.dec) Sveti mučenik Bonifatije post
petak 2. januar (20.dec) Sv. Ignjatije Bogonosac; Sv. Danilo, Drugi Arh. srpski
(Pretprazništvo Roždestva)
post
subota 3. januar (21.dec) Sveta mučenica Julijana; sveti Petar Kijevski post
neđelja 4. januar (22.dec) Sveta velikomučenica Anastasija (Oci) post
ponedeljak 5. januar (23.dec) Svetih 10 mučenika Kritskih; prepodobni Naum OhridskiTucindan post
utorak 6. januar (24.dec) Sveta prepodobnomučenica Evgenija – Badnji dan post
sreda 7. januar (25.dec) +++ ROŽDESTVO HRISTOVO – BOŽIĆ
četvrtak 8. januar (26.dec) +++ SABOR PRESVETE BOGORODICE
petak 9. januar (27.dec) +++ SVETI PRVOMUČENIK I ARHIĐAKON STEFAN
subota 10. januar (28.dec) Svetih 20.000 mučenika Nikomidijskih
neđelja 11. januar (29.dec) Svetih 14.000 mladenaca Vitlejemskih
ponedeljak 12. januar (30.dec) Sveta mučenica Anisija; prepodobna Teodora
utorak 13. januar (31.dec) Prepodobna Melanija; sv. Dositej Zagrebački Ispoved.
(Odanije Roždestva)
sreda 14. januar (1.jan) +++ OBREZANJE GOSPODNJE; SV. VASILIJE VELIKI (NOVA GODINA)
četvrtak 15. januar (2.jan) Prep. Serafim Sarovski; sveti Silvestar (Pretpr. Bogojavljenja)
petak 16. januar (3.jan) Sveti prorok Malahija; sveti mučenik Gordije
subota 17. januar (4.jan) Sabor 70 svetih apostola; sveti Jevstatije srpski
neđelja 18. januar (5.jan) Sveti Teopemt i Teona – Krstovdan post
ponedeljak 19. januar (6.jan) +++ BOGOJAVLJENJE
utorak 20. januar (7.jan) +++ SABOR SVETOG JOVANA KRSTITELJA – JOVANJDAN
sreda 21. januar (8.jan) Sv. muč. Julijan i Vasilisa; pr. Georgije Hozevit; sv. Grigorije Ohridski post
četvrtak 22. januar (9.jan) Sveti mučenik Polievkt; sveti Filip Moskovski
petak 23. januar (10.jan) Sveti Grigorije Niski; prepodobni Dometijan post
subota 24. januar (11.jan) Prepodobni Teodosije Veliki; prepodobni Mihailo
neđelja 25. januar (12.jan) Sveta mučenica Tatijana; ikona Mlekopitateljica
ponedeljak 26. januar (13.jan) Sveti mučenici Ermil i Stratonik (Odanije Bogojavljenja)
utorak 27. januar (14.jan) +++ SVETI SAVA – PRVI ARHIEPISKOP SRPSKI
sreda 28. januar (15.jan) Prepodobni Pavle; prepodobni Gavrilo Lesnovski post
četvrtak 29. januar (16.jan) Časne verige Svetog apostola Petra; prepodobni Romilo Ravanički
petak 30. januar (17.jan) Prepodobni Antonije Veliki post
subota 31. januar (18.jan) Sveti Atanasije Veliki; sveti Maksim Arhiepiskop srpski

Leave a Reply

x

Check Also

Knjaževac : POČELA „ČITAONICA IGRAONICA“

Na Dečjem odeljenju Narodne biblioteke „Njegoš“ počela je realizacija edukativno zabavnog programa ...