Home / Vesti iz Knjazevca / Doma kulture Knjaževac / Arhibet DOO Niš uređuje prostor oko Doma kulture u Knjaževcu

Arhibet DOO Niš uređuje prostor oko Doma kulture u Knjaževcu

Javno preduzeće Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju objavilo je
obaveštenje o zaključenom ugovoru za radove na parternom uređenju
prostora oko Doma kulture u Knjaževcu.

Izvođač radova je Arhibet DOO Niš (firma koja je u prethodnom periodu dobila parterno uređenje termalnog izvorišta Banjica u vrednost oko 15 miliona dinara ).
, a ugovorena vrednost javne nabavke
53.052.102,10 dinara bez PDV-a. Kriterijum za dodelu ugovora u ovom
postupku javne nabavke bila je najniža ponuđena cena. Rok za završetak
radova je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

U pregovaračkom postupku sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
za radove na parternom uređenju prostora oko Doma kulture u Knjaževcu,
naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45111100 – Radovi na rušenju,
45111300 – Radovi na demontaži, 45233262 – Radovi na izgradnji pešačkih
zona,45432112 – Popločavanje, 45223300 – Radovi na izgradnji
parkirališta, 45262310 – Armiračko betonski radovi, 45233293 –
Postavljanje urbane opreme, 45232130 – Radovi na izgradnji cevovoda za
kišnicu, 45316100 – Instalacija spoljne rasvete, 45311200 –
Elektro-montažni radovi, oznaka iz klasifikacije delatnosti: 42.99
Izgradnja ostalih nepomenutih građevina naručilac je doneo odluku o
dodeli ugovora na osnovu koje je zaključen ugovor o javnoj nabavci, br.
JN 448/1-13, sa izvođačem „Arhibet“ DOO Niš, Knjaževačka bb, Donja
Vrežina, Niš – Pantalej, Srbija u grupi sa „Rinol“ DOO Surčin, Svetog
Save 84B, Surčin, Beograd – Surčin.

Ugovorena vrednost javne nabavke iznosi 53.052.102,10 dinara bez PDV-a.

Kriterijum za dodelu ugovora u ovom postupku javne nabavke je najniža ponuđena cena.

Naručilac je u ovom postupku primio dve ponude.

Najviša ponuđena cena u ovom postupku nakon pregovaranja iznosi
53.587.981,92 dinara, a najniža iznosi 53.052.102,10 dinara bez PDV-a.

Naručilac je doneo Odluku o dodeli ugovora dana 09.10.2013. godine.
Ugovor sa navedenim izvođačem radova zaključen je dana 17.01.2014. godine.

Rok završetka radova je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao .

Izmene zaključenog ugovora mogu biti izvršene usled okolnosti koje su
definisane Posebnim uzansama o građenju (Sl. List SFRJ“ br.18/77)

Preuzmite priloge :Izvor Knjaževačke vesti

Leave a Reply

x

Check Also

Knjaževac : POČELA „ČITAONICA IGRAONICA“

Na Dečjem odeljenju Narodne biblioteke „Njegoš“ počela je realizacija edukativno zabavnog programa ...