thumb_scg-knjazevac-jameizpraistorije2.JPG

Prvi arheološki tragovi u Rgoštu kod Knjaževca
otkriveni 1977, kada je Radomir Veljković kopao podrum i naišao
na ostatke stare nekropole

KNJAŽEVAC – Na lokalitetu Banjica u selu
Rgošte kod Knjaževca, na obodu doline Svrljiškog Timoka,
arheolozi su nedavno otkrili tragove naselja iz perioda praistorije,
antike i srednjeg veka. Posebnu zanimljivost predstavlja kultni
kompleks iz ranog metalnog doba. Prvi arheološki tragovi u
Rgoštu registrovani su još 1977. godine, kada je Radomir
Veljković prilikom

kopanja podruma na svom imanju naišao na
ostatke srednjovekovne nekropole. Prilikom rekognosciranja 2006. godine
registrovan je praistorijski lokalitet Banjica – Rgošte. Tada je
otkriveno sedam kultnih jama u kojima su životinje prinošene kao
žrtve. Nedavno su otkrivene još tri ovakve kultne jame, a
prilikom njihovog istraživanja prikupljen je bogat eneolitski keramički
materijal, kao i novi podaci o kultnim kompleksima ranog metalnog doba.
Arheolozi su pronašli životinjske kosti, alatke od kostiju i
roga, perle, kao i ornamentisane kosti. Plodnost doline u kojoj se
nalazi lokalitet Banjica, kao i blizina termalnog izvora uslovila je
kontinuitet naseljavanja, što je ovogodišnje istraživanje
i potvrdilo. Zasad je istražen mali prostor od oko pedesetak metara
kvadratnih, tako da je ovo samo početak detaljnih arheološkog
istraživanja ovog lokaliteta. U toku je obrada nađenog
arheološkog materijala, a konačni rezultati analize biće poznati
za godinu dana. Ovogodišnja kampanja realizovana je udruženim
snagama Zavičajnog muzeja u Knjaževcu i Arheološkog instituta iz
Beograda, a istraživanje je finansirala Opština Knjaževac.
Saradnja Zavičajnog muzeja u Knjaževcu i Arheološkog instituta u
Beogradu biće nastavljena realizacijom projekta „Naseljavanje
oblasti Gornjeg Timoka u periodu praistorije, antike i srednjeg
veka“.

Izvor “Kurir”

 

————————————————————————————————————————–


Iz metalnog doba

Lj. T, 05.08.2009 20:19:02


Tragovi naselja iz preistorije

KNJAŽEVAC – Stručnjaci Arheološkog instituta iz Beograda i Zavičajnog muzeja u Knjaževcu otkrili su, na lokalitetu Banjica u ovdašnjem selu Rgošte, tragove naselja koje datira iz preistorije, antike i srednjeg veka,

a posebnu zanimljivost predstavlja otkriven kultni kompleks iz ranog metalnog doba.
Prvi podaci o arheološkim tragovima u Rgoštu datiraju iz 1977. godine, kada su na imanju Radomira Veljkovića pronaćeni ostaci srednjovekovne nekropole. Pre tri godine obavljeno je rekognosciranje terena, i tada je otkriven preistorijski lokalitet Banjica – Rgošte. Tada se naišlo na sedam ukopa koji se uočavaju u profilu visine oko pet metara, dok su daljim arheološkim iskopavanjem registrovana još tri nova ukopa.
Istraživanjem otkrivenih jama prikupljen je bogat eneolitski keramički materijal, kao i novi podaci o kultnim kompleksima ranog metalnog doba.
Među pokretnim materijalom nalaze se životinjske kosti, komadi kućnog lepa, alatke od kosti i roga, perle, kao i ornamentisane kosti.
Rukovodioci istraživanja na ovom nalazištu su dr Milorad Stojić, iz Arheološkog instituta u Beogradu, i Bojana Ilijić, kustos arheolog Zavičajnog muzeja u Knjaževcu.
Stručnu ekipu sačinjavali su mr Aleksandar Kapuran, Arheološkog instituta u Beogradu, Saša Milutinović, fotograf Zavičajnog muzeja u Knjaževcu i studenti arheologije iz Knjaževca, Milena Muminović i Dragica Bizjak.