Home / Najave / Gerontološkom Centru „Knjaževac“ potrebna 2 socijalna radnika

Gerontološkom Centru „Knjaževac“ potrebna 2 socijalna radnika

Gerontološki Centar „Knjaževac“  raspisao je javni oglas za prijem dva socijalna radnika na određeno vreme do 2 godine .Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se  do 09.10.2014 godine.

 

  • Region: Zaječarski okrug – Zaječar
  • Opština/mesto: Knjaževac
  • Firma – Preduzece: Gerontološki Centar „Knjaževac“
  • Adresa: 19350 Knjaževac, Karađorđeva 55

Socijalni radnik (2 izvršioca), na određeno vreme do 2 godine
Gerontološki Centar „Knjaževac“

USLOVI:
VII stepen stručne spreme, diplomirani socijalni radnik ili VI stepen stručne spreme, socijalni radnik, sa ili bez radnog iskustva.

Uz prijavu sa biografijom kandidati su dužni da dostave potrebnu dokumentaciju,
u originalu ili u overenoj fotokopiji:

– diplomu o stručnoj spremi,
– izvod iz matične knjige rođenih,
– uverenje o državljanstvu,
– potvrdu o radnom iskustvu i
– uverenje o položenom stručnom ispitu.

 

  • Region: Zaječarski okrug – Zaječar
  • Opština/mesto: Knjaževac
  • Firma – Preduzece: Gerontološki Centar „Knjaževac“
  • Adresa: 19350 Knjaževac, Karađorđeva 55

Socijalni radnik (2 izvršioca), na određeno vreme do 2 godine
Gerontološki Centar „Knjaževac“

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova podnose se u roku do 09.10.2014, na navedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Gerontološki Centar „Knjaževac“
19350 Knjaževac, Karađorđeva 55
tel. 019/731-698

Trajanje oglasa: 09.10.2014.


 

Leave a Reply

x

Check Also

Knjaževac : Časopis „Istok“, broj 10

Novi, jubilarni broj „Istoka“ je sa 220 strana do sada najobimniji. „Istok“ ...