Home / Najave / FOTO TAKMIČENJE „GDE VIDIM EU U SRBIJI„ –

FOTO TAKMIČENJE „GDE VIDIM EU U SRBIJI„ –

EU Info centar

U okviru kampanje obeležavanja 15 godina pomoći EU Srbiji, EU info centar i Delegacija Evropske unije u Srbiji raspisali su foto takmičenje „Gde  vidim EU u Srbiji“, koje će biti otvoreno od 1. do 30. aprila 2016. godine.

Takmičenje je otvoreno za sve građane Srbije starije od 16 godina; učesnici konkursa šalju fotografije koje mogu biti načinjene foto-aparatom ili mobilnim telefonom. Učesnici sami biraju konkretnu temu svoga rada, ali okvirni zadatak je da zabeleže prizore u kojima prepoznaju EU i njen doprinos u Srbiji u svakodvenom životu i u bilo kojoj oblasti – zdravstvu, obrazovanju, građevini… Fotografije se šalju e-mailom na competition@euinfo.rs ili postuju na Tviter uz haštag #EUuSrbiji i tag @EUICBG ili na Instagram nalog @EUICBG sa #EUuSrbiji.

O najboljim fotografijama odlučivaće žiri koji će činiti po jedan predstavnik Delegacije EU u Srbiji, Kancelarije za evropske integracije Vlade Repubike Srbije i EU info centra. Nagrade su kamera, foto-aparat i tablet; još 20 najboljih fotografija po odluci žirija biće deo postera kojim će na Dan Evrope, 9. maja, na Kalemegdanu biti otvorena izložba „Srbija i EU: 15 godina partnerstva“.

Uslovi učešća su u priloženom dokumentu, a informacija je dostupna i na Fejsbuk stranici EU ifo centra – https://www.facebook.com/euinfo.rs/?fref=nf

 

FOTO TAKMIČENJE „GDE VIDIM EU U SRBIJI„

 

„Gde vidim EU u Srbiji“ je foto takmičenje za sve građane Srbije koje u okviru kampanje „Srbija i EU: 15 godina partnerstva„ organizuju EU info centar i Delegacija EU u Srbiji. Učesnici konkursa šalju fotografije koje mogu biti načinjene foto-aparatom ili mobilnim telefonom. Oni mogu da koriste kompjuterske programe za obradu fotografija.

Učesnici sami biraju konkretnu temu svoga rada, ali okvirni zadatak je da zabeleže prizore u kojima prepoznaju EU i njen doprinos u Srbiji u svakodvenom životu i u bilo kojoj oblasti – zdravstvu, obrazovanju, građevini… Takođe, to može da bude bilo koja situacija iz svakodnevnog života kojom se promovišu evropske vrednosti kao što su: tolerancija različitosti, ljudska prava, briga za životnu sredinu, ušteda energije, sloboda i demokratija, itd.

Predmet rada ne sme da bude uvredljiv na rasnoj, verskoj ili nekoj drugoj osnovi, i mora da poštuje granice dobrog ukusa.

 

Nagrade

Prva nagrada – kamera

Druga nagrada – foto aparat

Treća nagrada – tablet

Osim tri prvonagrađene fotografije, još 20 fotografija po izboru žirija biće predstavljeno na posteru kojim će na Dan Evrope, 9. maja 2016. na Kalemegdanu biti otvorena izložba “Srbija i EU:15 godina partnerstva”.

 

Ko može da učestvuje

  • svaki građanin/ka Republike Srbije stariji/a od 16 godina ima pravo da učestvuje u konkursu
  • svi oni koji se amaterski ili profesionalno bave fotografijom.

 

Rokovi

 

Konkurs je otvoren od 1. aprila do 30. aprila 2016.

 

Kako slati fotografije?

Učesnici konkursa moraju da predaju svoj rad u vidu propisno nazvanog fajla koji treba da bude minimalne rezolucije 300 dpi. Svi autori moraju da imaju u vidu da su odgovorni za poštovanje autorskih prava fotografija koje šalju. Autorska prava radova pristiglih na konurs prelaze na organizatora. Organizatori (Delegacija EU u Srbiji i EU info centar) imaju pravo da fotografije koriste na izložbama ili u publikacijama koje izdaju.

Fotografije se šalju e-mailom na competition@euinfo.rs ili postuju na Tviter uz haštag #EUuSrbiji i tag @EUICBG ili na Instagram EUICBG sa #EUuSrbiji

Organizatori će putem mejla ili preko društvenih mreža kontaktirati nagrađene autore.

 

Žiri 
Žiri će činiti po jedan predstavnik Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Informacionog centra EU u Beogradu.

 

Zašto učestvovati

Učešćem na konkursu „Gde vidim EU u Srbiji“, pored toga što imaju priliku da osvoje jednu od nagrada, učesnici će takođe steći jedno novo iskustvo istraživanja sopstvene zemlje u procesu transformacije u bolje društvo. Foto takmičenje deo je kampanje „Srbija i EU: 15 godina partnerstva„ kojom se obeležava 15. godišnjica od kako je Evropska unija počela da pruža pomoć Srbiji. Od proleća 2001. godine do danas, EU je Srbiji donirala više od 3 miilijarde evra. Ta bespovratna pomoć  obuhvatila je sve oblasti društva, počev od zdravstva, preko obrazovanja i reforme javne uprave, do ekologije i infrastrukture (više informacija dostupno je na sajtu Delegacije EU: www.europa.rs).

 

Sve dodatne informacije u vezi sa konkursom možete dobiti slanjem mejla na sledeću adresu: competition@euinfo.rs ili telefonom na 011 4045400.

 

 

SRBIJA I EU: 15 GODINA PARTNERSTVA

Srbija i Evropska unija obeležavaju 15 godina razvojne pomoći EU u korist građana Srbije

Evropska unija i Srbija ove godine obeležavaju 15. godišnjicu pomoći EU Srbiji: od 2001. godine, Srbija je dobila više od tri milijarde evra bespovratnih sredstava iz pretpristupnih fondova EU. Finansijska pomoć je utrošena za programe i projekte u Srbiji koji su podstakli razvoj i konkretne reforme ali i doneli korist građanima u velikom broju oblasti.

„Otkako su u martu 2001. godine pokrenuti prvi projekti, Evropska unija je postala najveći partner i donator Srbije. Od jačanja državne uprave do obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, izgradnje mostova i puteva, zaštite životne sredine i potrošačkih prava, Evropska unija je posvećena da Srbiji pomogne da pristupi EU kroz brojne programe i projekte koji u isto vreme donose konkretne promene građanima”, izjavio je ambasador Majkl Davenport, šef Delegacije EU u Srbiji.

Naše partnerstvo je vremenom jačalo a solidarnost sa Srbijom smo pokazali i u teškim trenucima, rekao je ambasador Davenport i dodao: „Kada su u maju 2014. godine poplave pogodile Srbiju, države članice EU su posredstvom Mehanizma EU za civilnu zaštitu u roku od 48 sati poslale svoje timove na teren kako bi pomogli u spasavanju života i ispumpavanju vode iz ugroženih objekata. Vrlo brzo je usledila i donacija u vrednosti od preko 173 miliona evra za obnovu, zahvaljujući kojoj je na desetine hiljada ljudi i stotine preduzeća moglo da se vrati normalnom životu i poslovanju.”

Pomoć EU je započela u martu 2001. godine kroz program CARDS, odnosno Program pomoći zajednice za obnovu, razvoj i stabilizaciju. Program CARDS je 2006. zamenjen Instrumentom za pretpristupnu pomoć (IPA) koji je trajao do 2013. godine. „Naslednik“ ovog programa, IPA II, Srbiji će doneti 1,5 milijardi evra u periodu od 2014. do 2020. godine; usmeren je na najvažnije sektore sa ciljem da olakša pripreme Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. EU je daleko najveći donator bespovratnih sredstava Srbiji koja je najveći primalac sredstava iz fondova EU na Zapadnom Balkanu i jedan od najvećih primalaca pomoći EU na svetu. Trenutno se u tesnoj saradnji sa vlastima Srbije, opštinama i lokalnim samoupravama, privrednim i nevladinim organizacijama sprovodi oko 600 projekata EU. EU je tradicionalno i glavni trgovinski partner Srbije, budući da se skoro dve trećine ukupne spoljnotrgovinske razmene zemlje obavlja sa Unijom. Dve trećine svih stranih investicija takođe dolaze iz EU.

U okviru obeležavanja 15. godišnjice pomoći biće organizovan niz događaja ukljucujući brifinge za novinare, konferencije, izložbe i prezentacije uspešnih projekata EU. Pokrenut je i foto konkurs na temu „Gde vidim EU u Srbiji”. Detaljnije informacije dostupne su na sajtu Delegacije EU u Srbiji: http://europa.rs/srbija-i-eu-15-godina-partnerstva/

Za dodatne informacije, kontaktirajte:

Nadežda Dramićanin, Delegacija EU u Srbiji,  savetnica za komunikacije, E-mail

nadezda.dramicanin@eeas.europa.eu

 

Marina Rakić, EU Info Centar, savetnica za vidljivost pomoći EU i informisanje, E-mail marina.rakic@euinfo.rs

Rezultati projekata EU – osnovne informacije:

Pomoć EU je proteklih godina u sve većem obimu usmerena na pripremu za članstvo zemlje u EU, kroz projekte koji direktno unapređuju kvalitet života građana. Primeri su mnogobrojni:

– U oblasti zdravstva, EU je opremila bolnice, laboratorije, institute za javno zdravlje i centre za transfuziju krvi i obezbedila nabavku 252 vozila hitne pomoći za zdravstvene centre širom Srbije, što predstavlja najveću donaciju ove vrste ikada.

– U sektoru obrazovanja, sproveden je niz programa EU koji su pomogli reformu nastavnih planova i programa stručnog obrazovanja, uvođenje programa obrazovanja za odrasle kao i unapređenje socijalne inkluzije u školama. EU je pomogla rekonstrukciju i obnovu 27 fakulteta u Srbiji, uključujući zgradu Rektorata Univerziteta u Beogradu, Botaničku baštu u Beogradu, kao i novu zgradu Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Zahvaljujući školarinama koje je finansirala EU, samo tokom 2015. godine u inostranstvu se obrazovalo 2.600 srpskih studenata i profesora.

– U sektoru infrastrukture, EU je pomogla rekonstrukciju mostova Sloboda, Gazela i Žeželjevog mosta kao i obnovu puteva uključujući izgradnju Koridora 10.

– Fondovi EU su pomogli zaštitu životne sredine u Srbiji: rekonstruisano postrojenje za preradu otpadnih voda u Subotici sada ispušta čistu vodu u Palićko jezero; veliki broj divljih deponija je zatvoren zahvaljujući fondovima EU koji su pomogli izgradnju savremenih sistema za obradu i odlaganje otpada u Užicu, Sremskoj Mitrovici, Požarevcu i drugim mestima. Građani Obrenovca i Beograda sada udišu čistiji vazduh, zahvaljujući filterima za pepeo u Termoelektrani „Nikola Tesla“ čiju je ugradnju finansirala Evropska unija.

– EU je pomogla izgradnju više od 1.500 novih stanova i kuća za srpske izbeglice i interno raseljena lica, pružajući im u velikom broju slučajeva i besplatnu pravnu pomoć, priliku za obrazovanje i obuku, kao i bespovratna sredstva za pokretanje sopstvenog biznisa. Proces zatvaranja kolektivnih centara još je u toku: od 300 kolektivnih centara koji su bili u funkciji 2000. godine ostalo je još 9, koji će uz pomoć EU takođe uskoro biti zatvoreni.

– Kroz više od 800 projekata prekogranične saradnje, EU je podržala regionalnu saradnju i proces pomirenja u pograničnim zajednicama.

– Za manje od dve godine nakon poplava, od bespovratne pomoći EU vredne 173,6 miliona evra korist je ostvarilo 545 malih preduzeća, 1.049 porodica i 26.387 poljoprivrednika. Osim toga, obnovljeno je i 15 škola, jedno obdanište, jedna sportska hala i 12 kilometara puta od Korenite do Krupnja, a izgrađena su i dva mosta u Kraljevu. Napori na obnovi su i dalje u toku, uz posebnu pažnju na poboljšanje preventivnih mera i infrastrukture na lokalnom nivou. Iz sredstava Fonda solidarnosti biće izgrađeno 78 novih mostova u 35 lokalnih samouprava, i biće realizovana 52 projekta obnove i jačanja infrastrukture u 39 lokalne samouprave, i to: putna infrastruktura, uređenje lokalnih vodotokova, vodosnabdevanje i kanalizacija, kao i obnovljeno 50 objekata javne namene u oblasti zdravstva i prosvete.

– EU podržava privatni sektor i inovativne kompanije u Srbiji. U proteklih pet godina, EU je podržala osnivanje Fonda za inovacionu delatnost u Srbiji i finansirala preko inovativnih 50 projekata koji su unapredili konkurentnost srpskih malih i srednjih preduzeća i pomogli otvaranje oko 300 radnih mesta.

– Aktivnosti Evropskog PROGRES-a, programa koji doprinosi održivom razvoju južne i jugozapadne Srbije, podržavaju EU i Vlada Švajcarske. Program ima za cilj da ojača lokalnu administraciju, stvori povoljnije okruženje za razvoj infrastrukture i privrede kao i da poboljša sprovođenje politika u oblasti socijalne inkluzije.

Priče o rezultatima projekata EU u Srbiji dostupne su na sledećim sajtovima:

http://europa.rs/category/projektne-aktivnosti/najuspeniji-projekti/

http://www.evropa.gov.rs/CBC/PublicSite/Default.aspxLeave a Reply

x

Check Also

Knjaževac : OBAVEŠTENjE O IZVOĐENjU GAĐANjA

Policijski službenici Policijske uprave u Zaječaru će izvoditi gađanje na strelištu Streljačkog ...