Home / Timocka krajina / Knjaževac / Jahanje leči agresiju – uskoro otvaranje dnevnih boravaka u Knjazevcu

Jahanje leči agresiju – uskoro otvaranje dnevnih boravaka u Knjazevcu

VEĆ pet godina na snazi je Zakon o maloletnim počiniocima krivičnih dela, ali će se tek sada primenjivati mere koje je stručna javnost odavno ocenila kao „najzdravije i najefikasnije metode“ u sprečavanju delinkventnog ponašnja. Prvi korak je otvaranje dnevnih boravaka, pa će se već početkom novembra vrpce preseći u Kragujevcu, a potom i u Knjaževcu.

Nasilništvo, kriminal ili neke druge oblike asocijalnog ponašanja prošle godine je pokazalo skoro 26.000 dece i omladine u Srbiji, a stručnjaci veruju da će se do kraja ove godine statistika pogoršati.
– Godinama su zatvorene vaspitno-popravne ustanove bile nužno rešenje, ali one u osnovi ne daju najkvalitetnije rezultate – ocenjuje

Živorad Gajić, direktor republičkog Zavoda za socijalnu zaštitu. – Institucija treba da bude poslednja mera. Neophodno je razvijati programe u lokalnoj sredini, kao i da u socijalizaciju prestupnika budu uključeni svi u zajednici.
Dnevni boravci, koji odnedavno rade i u Subotici, Sremskoj Mitrovici i Novom Sadu, ne podrazumevaju boravak školaraca u jednoj sobi, niti je u pitanju sklanjanje dece sa ulice.
– U ovim dnevnim boravcima voditelji tretmana baviće se svakim detetom ponaosob, ali će ih uključivati i u grupni rad. Ideja je da se dodatno radi na njihovom obrazovanju, što podrazumeva dopunske časove, rad na kompjuteru, ali i solfeđo pevanje i jahanje – kaže Gajić.
U početku, centri će dobijati finansijsku pomoć republike, ali će kasniji rad finansirati same opštine. Rad sa decom dnevno će trajati najmanje četiri časa, a ako bude mogućnosti, i ceo dan.
– Deca će dobiti mogućnost da izbegnu i suočavanje sa sudijama – nastavlja Gajić. – Tužilac može da donese odluku da se vaspitni rad nastavi u dnevnom boravku kroz kontakte sa žrtvom ili kroz neki humanitarni rad.
Dnevne boravke moći će da posećuju mladi koji već imaju dosije. Terapeutske grupe mogu biti izdvojene, a po potrebi će zajedno pohađati različite programe ili radionice.


ŠTO MANjE DOMOVA
IDEJA Ministarstva rada i socijalne politike – da što manje dece bude u domovima a što više u hraniteljskim porodicama i prirodnom okruženju – dovela je do odluke da se kragujevački dom „Mladost“ transformiše. Tako će se u ovim prostorijama, na predlog lokalnih vlasti i stručnjaka, otvoriti dnevni boravak za decu s poremećajima u ponašanju.


Leave a Reply

x

Check Also

Dečja prava u priči i praksi

Centar za kreativni razvoj – Knjaževac u sredu 13. septembra 2017. godine ...