Home / Timocka krajina / Knjaževac / Opštinu Knjaževac zabrinjava nagomilan ,,OTPAD,,

Opštinu Knjaževac zabrinjava nagomilan ,,OTPAD,,

Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije predala je Opštini Knjaževac planove upravljanja otpadom na regionalnom i lokalnom nivou. Projekat, urađen za teritoriju Knjaževca, vredan je dva miliona dinara. Projekat regionalne deponije Halovo izrađen je sredstvima NIP-a, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i prostornog planiranja.

Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju regionalne deponije Halovo

Republici Srbiji. Ovakav zaključak proizašao je iz brojnih analiza stanja životne sredine na teritoriji Republike koje su urađene u poslednjih nekoliko godina (Uprava za zaštitu životne okoline – Ministarstvo zdravlja i zaštite životne sredine 2001; Ministarstvo za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine, 2002-2003; Svetska banka 2002; Ekonomska Komisija za Evropu Ujedinjenih Nacija, 2002; i drugi).

U cilju poboljšanja sistema upravljanja otpadom na prostoru opština u istočnoj Srbiji, i to:

 • smanjenja količina nastalog otpada;
 • prevencije nastajanja otpada;
 • rešavanja problema otpada na mestu nastanka;
 • implementacije principa separacije otpada;
 • principa reciklaže što veće količine otpada;
 • principa racionalnog korišćenja postojećih kapaciteta za preradu otpada;
 • principa racionalne izgradnje postrojenja za tretman;
 • principa monitoringa zagađenja u cilju očuvanja kvaliteta životne sredine.

RARIS je konkurisao sa predlogom projekta izgradnje regionalne deponije u Halovu na raspisani konkurs od strane NIP-a 2007. Projekat je odobren za finansiranje i po odabiru izrađivača, potpisan je i Ugovor o izradi tehničke dokumentacije za izgradnju regionalne deponije Halovo.

Projekat je usled nedostatka finansijskih sredstava tokom 2008. godine prosleđen na finansiranje iz NIP-a 2008. i obim dostupnih finansijskih sredstava je smanjen na 29 miliona dinara.

Ugovor o izradi tehničke dokumentacije, potpisan sa Departmanom za životnu sredinu Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, obuhvata izradu sledećih potrebnih dokumenata za izgradnju regionalne deponije:


 • Izrada regionalnog plana upravljanja komunalnim čvrstim otpadom
 • Izrada tri nedostajuća opštinska plana upravljanja komunalnim čvrstim otpadom
 • Ocena tri postojeća opštinska plana upravljanja otpadom
 • Izrada jednog projekta sanacije, zatvaranja i remedizacije opštinskog smetlišta
 • Izrada studije prethodne opravdanosti sa generalnim projektom
 • Izrada plana detaljne regulacije
 • Strateška procena uticaja na životnu sredinu

Ovaj Ugovor stvara pretpostavke za sledeći korak – odabir modela izgradnje i finansiranja regionalne deponije i reciklažnog centra o čemu opštine trebaju da donesu odgovarajuću odluku u narednom periodu.
Prezentacija Regionalnog plana upravljanja otpadom

U organizaciji RARIS, 17.12.2009. u Zaječaru je predsednicima opština, gradonačelniku i predstavnicima opština istočne Srbije prezentovan regionalni plan upravljanja otpadom, kao i prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom izgradnje regionalne deponije Halovo.

Sredstva za izradu dokumentacije obezbedila je RARIS iz NIP 2007. u saradnji sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja, a dokumentaciju je izradio Departman za inženjering životne sredine Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Po završenoj prezentaciji, održan je i sastanak regionalnog koordinacionog tela.Leave a Reply

x

Check Also

Uređenje Trga u Knjaževcu (Foto & Video)

– – U Knjaževcu je u toku rekonstrukcija keja i trga Dimitrija ...