Home / Konkursi / Konkurs RTS-a i NALED-a „Šampioni lokalnog razvoja“

Konkurs RTS-a i NALED-a „Šampioni lokalnog razvoja“


Medijski javni servis Srbije i Nacionalna alijansa za
lokalni ekonomski razvoj pozivaju sve opštine i gradove u Srbiji da
učestvuju na konkursu „Šampioni lokalnog razvoja“ za izbor najboljih
praksi u radu lokalne samouprave.

Cilj konkursa je da prepozna i promoviše primere najbolje
prakse u radu lokalnih samouprava, kako bi i druge opštine i gradovi u
Srbiji bili podstaknuti da  poboljšaju  privredni ambijent u svojim
životnim sredinama i unaprede kvalitet života i rada svojih građana.


Pravo učešća na konkursu imaju sve lokalne samouprave u Srbiji.
Konkurs je otvoren od 14. do 25. novembra 2013. godine.
Kategorije :
1. Promocija investicija
2. Reforma administracije
3. Servis građana
4. Podrška privredi
5. Javno-privatno partnerstvo
Podnošenjem prijave na predviđenom obrascu i prateće dokumentacije (fotografije, sporazumi/ ugovori,  izveštaji itd) lokalne samouprave mogu da konkurišu samo za jednu od ukupno pet ponuđenih  kategorija.
Prijave i prateću dokumentaciju treba dostaviti elektronskim putem na office@naled-serbia.org  ili poštom na adresu NALED-a (Makedonska 30/VII, Beograd) najkasnije do 25. novembra 2013.
Prijava
će se smatrati kompletnom ako sadrži formular sa osnovnim podacima o
opštini i opisom rešenja koje lokalna samouprava kandiduje, kao i
dodatnu dokumentaciju koja dokazuje ispunjenost kriterijuma za
ocenjivanje. Samo kompletne i blagovremeno podnete prijave će biti uzete
u razmatranje.
Odluku o deset najboljih rešenja doneće šestočlana komisija, sačinjena od predstavnika RTS-a i NALED-a.

Opstine-Srbija.jpg

Kriterijumi ocenjivanja
Komisija će ocenjivati
predložena rešenja na osnovu pet unapred zadatih kriterijuma na skali
od 1 (najniža ocena) do 5 (najviša ocena). Maksimalan broj poena koji
jedna opština može da osvoji iznosi 25.
1. PRIMENLjIVOST  REŠENjA
Da li predloženo rešenje može da se primeni u drugim lokalnim samoupravama?
2. MERLjIVOST REZULTATA I EFEKTI
Kako merite rezultate i kakvi su konkretni efekti sprovedenog rešenja?
3. DOMET REŠENjA
Na koliko ljudi / privrednih subjekata utiče predloženo rešenje i na koji način?
4. ODNOS TROŠKOVA I BENEFITA
Da li benefiti od uvođenja rešenja prevazilaze troškove?
5. INOVATIVNOST
Koliko je rešenje originalno, da li uvodi sasvim novu praksu u rad lokalnih samouprava?
Na
konkursu će biti izabrano ukupno deset opština i gradova, koji su
reformama lokalne administracije i primenom novih modela i pristupa u
radu značajno unapredili kvalitet života u lokalnoj zajednici i nivo
usluga prema građanima, privukli nove investicije, uspostavili
partnerski odnos i saradnju sa postojećom privredom, podstakli
preduzetništvo i razvoj lokalne ekonomije.
Deset najboljih
lokalnih samouprava (po odluci članova komisije ovog konkursa) biće
predstavljene građanim Srbije u vidu TV reportaža na programima
medijskog sistema Radio-televizije Srbije.


Preuzimanje

Obrazac za prijavu


Izvor RTS

Leave a Reply

x

Check Also

Knjaževac : POČELA „ČITAONICA IGRAONICA“

Na Dečjem odeljenju Narodne biblioteke „Njegoš“ počela je realizacija edukativno zabavnog programa ...