Home / Javna nabavka

Javna nabavka

Knjaževac : Tender za nabavku usluge-snabdevanja i dopremanja užine u školama –

Osnovna škola „Dubrava“, Ivana Milutinovića bb. 19350 Knjaževac, poziva sve zainteresovane ponuđače da pripreme i podnesu ponudu za javnu nabavku male vrednosti, nabavku usluge-snabdevanja i dopremanja užine, u matičnoj školi i izdvojenim odeljenjima škole u Gornjem Zuniču, Donjem Zuniču, Minićevu, ...

Read More »

Knjaževac : Tender – Popravka spoljnog toaleta u objektu na bazenu „Banjica“

Javno preduzeće „Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“ objavila je poziv za za podnošenje ponude za javnu nabavke, broj JN 9/2016 koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti, a koja se odnosi na  radove – Popravka ...

Read More »

Javna nabavka – usluge prevoza učesnika programa Doma kulture Knjaževac –

  Shodno čl. 55 stav 1. tačka 2) i Prilogu 3. B Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 68/15), Dom kulture Knjaževac, Branka Radičevića br. 1, objavljuje poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti, nabavku – ...

Read More »

Knjaževac : Tender za „ZANU“ i „BELGRADE DIXIELAND ORCHESTRA“ –

Vršilac dužnosti direktora Doma kulture „Knjaževac“ u Knjaževcu , objavljuje OBAVEŠTENJE  o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva za javnu nabavku usluge  nastupa  „BELGRADE DIXIELAND ORCHESTRA“ – 29.02.2016. godine i javnu nabavku usluge nastupa grupe „ZANA“ – 08.03.2016. godine. ...

Read More »

Knjaževac : Javna nabavka – usluge obavljanja poslova portira, konobara, dirigenta i poslova na biletarnici –

Shodno čl. 55 stav 1. tačka 2 i Prilogu 3. B  Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“ br. 124/2012 i 68/15), Dom kulture Knjaževac, Branka Radičevića br. 1 objavljuje poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti, nabavku ...

Read More »

Popravka planinarskog doma na Babinom Zubu

Opština Knjaževac  raspisala  je javnu nabavku  pod rednim brojem JN 404/1-16/2015-02 koja se odnosi na  radove na – popravci planinarskog doma na Babinom Zubu. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cenam a krajnji rok za predaju dokumentacije je ...

Read More »

Raspisana Javna nabavka za održavanje igrališta u Knjaževcu

JP „Direkcija za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac“ raspisala je Javnu nabavku male vrednosti broj JN 10/2015 koja se sprovodi u postupku javne nabavke male vrednosti  – Održavanje igrališta. Oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 45236210 – Radovi na površinskom ...

Read More »